Aktuelnosti

Pregleda: 1381

Seminar za školske administratore

22.3.2017.

U sklopu priprema za provođenje Eksterne mature za osnovne škole održan je seminar za školske administratore. Seminar je održan u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona sa početkom u 11.00 časova. Na početku seminara učesnicima se obratio direktor Pedagoškog zavoda, Nikola Čiča, i zaželio im uspješan današnji seminar kao i cjelokupno provođenje Eksterne mature za osnovne škole u školskoj 2016/2017.godini.


Na seminaru su obrađivane sljedeće teme:

  1. Prijava učenika za polaganje Eksterne mature
  2. Prijava učenika sa posebnim obrazovnim potrebama za polaganje Eksterne mature
  3. Prijave učenika izvan Tuzlanskog kantona za polaganje Eksterne mature
  4. Način popunjavanje ocjenjivačkih listova i
  5. On-line sistem za Eksternu maturu

Seminaru je prisustvovalo 83 školskih administratora od ukupno njih 86,  odnosno iz svake škole po jedan.  Predavači i prezentatori na ovom seminaru su bili stručni savjetnici Đulaga Hadžić i Josip Vojnić.