Aktuelnosti

Pregleda: 2013

Seminari iz Indeksa inkluzivnosti

25.3.2017.

U periodu od 18.03. do 25.03.2017.godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona a uz podršku organizacije World Vision se održavaju seminari iz Indeksa inkluzivnosti. Na seminarima je uzelo učešća 16 osnovnih škola sa područja našeg kantona. Pored nastavnika i stručnih saradnika učesnici seminara su i predstavnici učenika kao i predstavnici roditelja.

Na seminarima se obrađuju sljedeće teme:

  1. Predstavljanje indeksa inkluzivnosti.
  2. Inkluzivna i neinkluzivna škola
  3. Pokazatelji inkluzivnosti škole
  4. Procjena postojećeg stanja u školi
  5. Elementi plana razvoja škole i kreiranje plana razvoja škole

Predavači na seminarima su stručni savjetnici Pedagoškog zavoda. Održavanje ovakvih seminara predstavlja kontinuitet u podršci školama u nastojanjima da postanu škole za sve i škole koje će pružiti učenicima ono što je najprihvatljivije za njihove mogućnosti kao i njihove afinitete.