Aktuelnosti

Pregleda: 2111

Termin za polaganje Eksterne mature za osnovne škole

27.3.2017.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona mr.sc. Zlatan Muratović, je 24.03.2017.godine donio Odluku o određivanju termina za polaganje Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona.

Eksterna matura za učenike devetih razreda osnovnih škola održat će se 10.05.2017.godine sa početkom u 10.00 časova.

Svim učenicima završnih razreda osnovnih škola želimo uspješno polaganje Eksterne mature za školsku 2016./2017.godinu.