Aktuelnosti

Pregleda: 1070

Održani sastanci Aktiva direktora osnovnih škola općina Banovići i Živinice

19.2.2018.

U Srijedu, 14.02.2018.godine u Javnoj ustanovi „Dječije obdanište“ Banovići održan je zajednički sastanak Aktiva direktora osnovnih škola općine Banovići, menadžmenta predškolske ustanove „Dječije obdanište“ Banovići, dok je 16.02.2018.godine (petak) predškolska ustanova „Dječije obdanište“ Živinice bila domaćin zajedničkog sastanka Aktiva direktora osnovnih škola sa područja općine Živinice i menadžmenta predškolske ustanove „Dječije obdanište“ Živinice. Pored direktora osnovnih škola i direktora predškolskih ustanova sastancima su prisustvovali i gospođa Medira Čulum, stručna saradnica u Ministarstvu obrazovanja i nauke, te Ramiz Nurkić, savjetnik za obrazovanje u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

Cilj ovih sastanka bila je priprema osnovnih škola iz navedenih općina zajedno sa nadležnim predškolskim ustanovama za kvalitetno provođenje Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području ovih općina u pedagoškoj 2018.godini.

Na sastanku je dogovoreno da se navedeni program realizuje od 2. aprila do 12. juna 2018. Godine (50 radnih dana u trajanju od po 3 sata.) te da se u realizaciji ovog Programa kao i do sada očekuje nesebična pomoć od strane osnovnih škola kako bi Obavzni program predškolskog odgoja bio obezbijeđen za svako dijete bez izuzetka. Sve osnovne škole su složne da će do 9. marta ove godine završiti upis prvačića na svom školskom području, te da će najkasnije do 12.03.2018.godine predškolskoj ustanovi dostaviti konačne spiskove upisane djece u prvi razred na svom školskom području (po lokacijama) i da će po pitanju realizacije navedenog programa tijesno sarađivati sa predškolskim ustanovama.

Iako je u nekim školama prisutan nedostatak učioničkog prostora, svi sudionici su saglasni da će kao i do sada uraditi sve što je potrebno da u školama obezbijede potrebne uslove za kvalitetno provođenje Obaveznog programa rukovodeći se najboljim interesima djeteta.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla kao i do sada kontinuirano pružati stručnu podrške odgajateljima, upravama predškolskih ustanova kao i pomoć u kordinaciji predškolskih ustanova i osnovnih škola, te pratiti realizaciju provođenja Programa. Ministarstvo obrazovanja i nauke je uz pomoć Vlade Tuzlanskog kantona kao podrška Obaveznom programu predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu planiralo sredstva u iznosu od 60.000,00 KM koja će se podijeliti u skladu sa Kriterijima.


Izvor: Ramiz Nurkić, stručni savjetnik