Aktuelnosti

Pregleda: 1452

Prvi monitoring i evaluacija rada Sekcije učeničkog poduzetništva

23.2.2018.

U četvrtak, 22.02. u Multimedijalnoj sali općine Gračanica održan je prvi monitoring i evaluacija rada Sekcije učeničkog poduzetništva OŠ “Hasan Kikić” Gračanica. U prisustvu potpisnika Memoranduma o razumijevanju kojeg su potpisali OŠ “Hasan Kikić” Gračanica, Vijeće roditelja škole, Udruženje poslodavaca Gračanica (UP), Ministarstvo obrazovanja TK, Pedagoški zavod Tuzla i općina Gračanica, učenici i mentori ove sekcije su predstavili dosadašnji rad koji se odvijao u školi te u osam gračaničkih kompanija/firmi (PLASOFLEX, PLASTEX, TRING, TERASIT, PLAMINGO, SUMAN, JUKAN, VETteam VETERINARSKA STANICA). Prisutnima su se obratili direktor škole Miralem Mejremić koji je naglasio da je osnivanje i rad sekcije ideja UP Gračanica, VRŠ i menadžmenta škole, te da se dosadašnji rad sekcije odvijao u skladu sa planom rada koji je definiran u saradnji sa kompanijama. Evidentno je da su mentori i učenici uložili dosta truda, ali krajnji ishod i rezultat stečenog znanja ćemo ipak vidjeti u finalnoj fazi rada ove sekcije.

“Jedan od ciljeva ovog projekta jeste i razvijanje poduzetničkih sposobnosti i upoznavanje učenika sa određenim zanimanjima koje nudi gračanička privreda i kompanije”, kazao je, između ostalog direktor Mejremić. Predsjednica VRŠ Selma Helić opravdano je bila odsutna, ali se u pismenoj formi obratila učesnicima ovog skupa u kojoj je izrazila veliko zadovoljstvo što je prva faza realizovana, te da će roditelji dati maksimalnu podršku ovom projektu. Predsjednik UP Gračanica Sead Jahić je istakao da udruženje na čijem je čelu ima za cilj da se ovaj projekat proširi i na ostale osnovne škole na općini Gračanica. Pohvalio je učenike i mentore i naglasio da će UP biti uključeno u nastavak ovog projekta, te da će dati maksimalnu podršku kako bi rezultati u završnici bili što bolji i efikasniji.

Načelnik Nusret Helić je pohvalio rad učenika, nastavnika i škole, naglasio je da će općina maksimalno podržati ovakve i slične projekte. Savjetnik u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK Elmir Tukić je istakao da je ministarstvo podržalo ovaj projekat, te da bi ovakav način rada sa učenicima mogao biti model za ostale škole. Savjetnik Pedagoškog zavoda Tuzla Denis Suljendić pohvalio je rad škole, rad ove sekcije koja bi mogla poslužiti kao primjer mnogim školama, te da u budućem periodu treba uključiti i ostale škole u projekat. Istakao je da se gračanički poduzetnički duh osjeti u radu škole i ove sekcije.

Nakon obraćanja uslijedila je diskusija u kojoj su učestvovali potpisnici memoranduma, učenici, mentori i stručnjaci iz kompanija. Usvojeni su zaključci i smjernice za nastavak rada u drugom polugodištu, a finalna prezentacija rada održat će se u maju ove godine u okviru III Sajma učeničkog poduzetništva naše škole.


Izvor: JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica