Aktuelnosti

Pregleda: 2049

Pripreme za održavanje Eksterne mature za učenike općih gimnazija

5.3.2018.

U ponedeljak, 12.02.2018. godine u 13,00 sati je održan prvi radni sastanak članova Kantonalne maturalne komisije u prostorijama Pedagoškog zavoda TK. Razmatrala se analiza rezultata eksterne mature u prošloj školskoj godini i dinamika planiranja i realizacije eksterne mature u općim gimnazijama TK u školskoj 2017/2018. Usvojen je program priprema aktivnosti sa rokovima i zaduženjima. Dogovoreni su termini za: održavanje maturskog junskog roka, zajedničkog sastanka sa direktorima gimnazija i MSŠ sa odjeljenjima općih gimnazija, te zajedničkog sastanka sa članovima Kantonalnih predmetnih komisija i Testa općeg znanja.

U srijedu, 21.02.2018. godine, sa početkom u 11.00, održan je sastanak KMK i direktora gimnazija i MSŠ sa odjeljenjuima gimnazija. Govorilo se o iskustvima iz realizacije prošlogodišnje mature i o planovima za realizaciju ovogodišnje. Naglašena je važnost uloge direktora/ca u realizaciji eksterne mature. Iz diskusije su proizažli zaključci koji govore o sugestijama sastavljačima zadataka o vremenu izrade testa, kvalitetu testova bez dvosmislenih i nejasnih pitanja,  poboljšanju kvaliteta ocjenjivanja radova, kako bi se smanjio prostor za podnošenje prigovora učenika. Pokrenuta je inicijativa prema nadležnom ministarstvu o potrebi za izmjene i dopune postojećeg Pravilnika o polaganja mature u općim gimnazijama TK

U ponedeljak, 05.03.2018. godine, sa početkom u 13,00,  u prostorijama Pedagoškog zavoda TK, održan je zajednički sastanak članova Kantonalne maturalne komisije sa članovima Kantonalnih predmetnih komisija, predstavnicima nadležnog ministarstva i Pedagoškog zavoda TK sa ciljem da se, na  osnovu iskustava u realizaciji eksterne mature u prošloj godini, postigne dogovor oko mjera za poboljšanja u planiranju i realizacije 13. eksterne mature u junu 2018. godine, te inicijativi o promjenama sadržaja Pravilnika o polaganja mature u srednjim školama.

 


Izvor: Hariz Agić