Aktuelnosti

Pregleda: 2330

Seminar za školske administratore - eksterna matura za osnovne škole

7.3.2018.

U okviru priprema za provođenje Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2017/2018.godini, dana 07.03.2018.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda,  održan je seminar za školske administratore. Školski administratori su osobe (po jedna za svaku od škola) zadužene za ažuriranje prijava učenika za polaganje eksterne mature u svojoj školi kroz upotrebu On-line sistema za eksternu maturu u osnovnim školama, kao i za izradu različitih izvještaja, analiza kao i printanje zapisnika i uvjerenja za svakog od učenika koji je polagao maturu.

U okviru današnjeg seminara obrađeni su sljedeći moduli:

1. evidentiranje i ažuriranje prijava učenika za polaganje eksterne mature,

2. praćenje i objavljivanje spiskova prijavljenih učenika i rezultata polaganja eksterne mature,

3. izrade izvještaja o provedenoj eksternoj maturi,

4. printanje zapisnika i uvjerenja za svakog učenika koji je polagao eksternu maturu i

5. printanje uvjerenja i svjedodžbi za učenike u toku redovnog školovanja.

Posebno interesovanje učesnika seminara je izazvao modul automatskog printanje uvjerenja i svjedodžbi za uspjeh učenika u toku redovnog školovanja od šestog do devetog razreda.

Učesnici seminara su se pozitivno odredili prema ovom modulu kao i o čitavom sistemu koji je prezentiran. Ove godine se očekuje da će polaganju eksterne mature pristupiti oko 4.300 učenika.  Shodno predhodnom škole će ove godine biti u mogućnosti da automatski i laserski isprintaju, zajedno sa zapisnicima i uvjerenjima o pologanju eksterne mature, preko 16.000 dokumenata.

Seminaru je prisustvovalo 84 školska administratora, a predavač i prezentator sistema bio je Đulaga Hadžić, stručni savjetnik u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.