Aktuelnosti

Pregleda: 2165

Seminar za školske administratore - eksterno testiranje za srednje tehničke škole

14.3.2018.

 

U okviru priprema za provođenje Eksternog testiranja u srednjim tehničkim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2017/2018.godini, dana 14.03.2018.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda,  održan je seminar za školske administratore. Školski administratori su osobe (po jedna za svaku od škola) zadužene za ažuriranje prijava učenika za eksterno testiranje u svojoj školi kroz upotrebu On-line sistema za eksterno testiranje u srednjim tehničkim školama, kao i za izradu različitih izvještaja, analiza kao i printanje zapisnika za svakog od učenika koji je pristupio eksternom testiranju.

 

U okviru današnjeg seminara obrađeni su sljedeći moduli:

1. Prezentacija modela eksternog testiranja sa odabranim predmetima po upisanim smjerovima zanimanja učenika

2. evidentiranje i ažuriranje prijava učenika za eksterno testiranje,

3. praćenje i objavljivanje spiskova prijavljenih učenika i rezultata eksternog testiranja,

4. izrade izvještaja o provedenom eksternom testiranju,

5. printanje zapisnika za svakog učenika koji je pristupio eksternom testiranju i

6. struktura testa i vrste zadataka

Učesnici seminara su se pozitivno odredili prema sistemu koji je prezentiran. Ove godine su obuhvaćene sve srednje tehničke škole sa eksternim testiranjem i očekuje se da će eksternom testiranju pristupiti oko 2.000 učenika.

Seminaru je prisustvovalo 22 školska administratora, a predavač i prezentator sistema bio je Đulaga Hadžić. O samom modelu eksternog testiranja govorio je Zlatko Ibrišimović, a o strukturi testa i vrstama zadataka učesnike seminara je upoznao Josip Vojnić.