Aktuelnosti

Pregleda: 2038

Počela realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

3.4.2018.

U ponedjeljak, 2.4.2018.godine počela je realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu koji je namijenjen djeci predškolske dobi koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja, a koja su upisana u osnovnu školu za školsku 2018/2019.godinu.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju predviđeno je obavezno uključivanje sve djece u godini pred polazak u osnovnu školu u maksimalnom dnevnom trajanju od tri sata a ukupnom trajanju od minimalno 150 sati, u skladu sa potrebama i interesima porodice i djeteta.

Obaveznim programom je obuhvaćeno ukupno 3500 djece (od ukupno 4000 upisanih u prvi razred) u godini pred polazak u osnovnu školu razvrstano u 180 odgojnih grupa i trajat će od 02.4.2018. do 12.6.2018.godine.Pedagoški zavod i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Tuzla su aktivno učestvovali u pripremama za realizaciju te će kao i do sada kontinuirano pratiti realizaciju i pružati stručnu podršku na terenu.

Značajno je istaći da se Program odvija od 2015.godine na području cijelog Tuzlanskog kantona sa 100 % obuhvatom djece u godini pred polazak u školu i da su sve nadležne institucije preuzele i ispunjavaju obaveze u skladu sa Zakonom.

Pedagoški zavod TK je proveo petodnevnu obuku profesora razredne nastave za provedbu predškolskih programa, lokalne vlasti (općine i Grad Tuzla) su u svojim budžetima obezbijedile preko 300.000KM, Ministarstvo obrazovanja i nauke je za afirmaciju predškolskog odgoja i poboljšanje uslova rada preko Vlade planiralo sredstva u iznosu od 305.000KM od čega je 60.000KM za podršku realizaciji Obaveznog programa. Kroz ovaj program djetetu je omogućeno da se uključi u grupne i kolektivne aktivnosti, prilagodi normama kolektiva kao i da stekne određene navike za organizovani rad. Obzirom da većina djece (oko 87 %) ne pohađa predškolske ustanove, time Obavezni program ima izuzetno važan značaj, da svakom djetetu (urbanog, prigradskog, ruralnog područja) pruži jednake mogućnosti za razvoj svojih potencijala i ostvarivanje temeljnih prava zasnovanih na Konvenciji o pravima djeteta.


Izvor: Ramiz Nurkić, stručni savjetnik