Aktuelnosti

Pregleda: 1862

Dodijeljena posebna CIVITAS priznanja pojedincima i kolektivima

25.6.2018.

Svečana akademija održala se u amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a laureati programa su:

• kolektivi, učesnici projekta “Demokratske i sigurne škole”

• Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

• Nastavnici, sudije i škole domaćini takmičenja “Projekt građanin” u Tuzlanskom kantonu.

Priznanja su uručena i partnerskim muzejskim ustanovama za realizaciju NuM festivala muzejske pedagogije i aktivnog građanstva u školskoj 2017./18.godini.

Posebna priznanja CIVITAS je uručio

1. Dekanu Pravnog fakulteta prof.dr. Izudinu Hasanoviću,

2. Savjetniku Izetu Numanoviću Pedagoškog zavoda i

3. CIVITAS koordinatoru za Tuzlanski kanton Sadiku Selimoviću,

edukatorima građanskog obrazovanja koji su dali doprinos afirmaciji i promociji rada nastavnika građanskog obrazovanja u medijskoj kampanji “NajNastavnik”

Profesoru Ahmedu Omeroviću te nastavnicima kako slijedi:

1. Uzunić Admira

2. Ahmetović Amir

3. Isaković Nihad, ujedno i autor biltena

4. Bećirović Almira

5. Kušljugić Selma

6. Arapčić Adina

7. Glavić Ramiz

8. Lukanović Berta

9. Hasanović Mersad

10. Šabić Maida

11. Nurkić Ramiz

12. Mujkanović Azra

 

Za posebnu saradnju i uspjeh u razvitku procesa poučavanja o demokratiji i ljudskim pravima u 2017/2018. godini, dodijeljena su posebna priznanja:

1. Pedagoškom zavodu TK Tuzla

2. JU MSŠ Teočak i

3. JU OŠ Teočak


Izvor: Izet Numanović, stručni savjetnik