Aktuelnosti

Pregleda: 855

Obilježen Međuarodni dan ljudskih prava

13.12.2018.

Međunarodni dan ljudskih prava i sloboda - 10.decembar,obilježili su učenici JU Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u tjelesnom i psihičkom razvoju u saradnji sa učenicima JU Elektrotehničke škole u Tuzli.

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju je upriličen,bogat radioničko-zabavno rekreativni program. Tako je realizovana radionica pod nazivom "Kršenje prava".

Ciljevi radionice su bili da se učenici osposobe za prepoznavanje kršenja ljudskih prava i razvijanje osjetljivosti za situacije kada su ta prava ugrožena, zatim da pronađu načine za djelovanje u korist zaštite ljudskih prava. Postavljeni ciljevi su uspješno ostvareni. Izveden je zaključak da je za zaštitu ljudskih prava potrebno njihovo poznavanje, kao i poznavanje domaćih i međunarodnih dokumenata koji garantuju ljudska prava.

 

Empatiju, solidarnost, humanost, socijalna interakcija učenika razvijena je u okviru radionice na temu: " Kršenje ljudskih prava i sloboda" i zabavno - rekreativnog programa pod motom: " Djeca su naše ogledalo". Koordinatori projektne aktivnosti su profesorica Uzunić Admira i profesor Saša Delić.

U zabavno.rekreativnom dijelu programa realizovano je više aktivnosti, Učenici su pjevali, glumili i igrali igre tradicionalnog nasleđa naroda našeg kraja. Za učenice je organizovana i radionica šminkanja. Cjelokupan program je trajao skoro dva sata i sve aktivnosti su se odvijale u prijatnoj i interaktivnoj atmosferi.


Izvor: Izet Numanović, stručni savjetnik