Aktuelnosti

Pregleda: 870

Održan seminar za nastavnike demokratije i ljudskih prava i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama

27.12.2018.

Dana 24.12.2018. godine, u prostorijama Pedagoškog zavoda TK Tuzla, održan je seminar za nastavnike demokratije i ljudskih prava i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama TK.

 


 

Predavači na seminaru su bili:

Dr sc. Dženeta Omerdić: Individualna i kolektivna prava građana u savremenim složenim društvima“. 

Mr sc. Ahmed Omerović Mjere javne politike – pristup-teoretski dio

Admira Uzunić, prof. Projekt – „Građanin“ priprema i organizacija

 


 

Prvo predavanje Dr. sc. Dženete Omerdić bilo je plenarno i obvezujuće za sve nastavnike.

U nastavku rada seminara aktivnosti su realizirane u u dvije zasebne prostorije, posebno za nastavnike osnovnih i nastavnike srednjih škola.

Sa nastavnicima iz osnovnih škola, radio je mr sc. Ahmed Omerović  i temeljito je izvršena analiza rada na organizaciji i realizaciji projekta “Građanin”, gdje su date osnovne upute za dalji rad.

 


 

Sa nastavnicima iz srednjih škola, radila je Admira Uzunić, prof. i temeljito je izvršena analiza rada na organizaciji i realizaciji projekta “Građanin”, gdje su date osnovne upute za dalji rad.

Tokom seminara, razmijenjena su i dobra I loša iskustva sa nastavnicima u radu, i proizašao je niz zaključaka kojima se u daljem radu, nastavnici trebaju voditi, posebno kroz rad sa učenicima.

 


Izvor: Izet Numanović, stručni savjetnik