Aktuelnosti

Pregleda: 1056

Održan seminar za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola

12.1.2019.

 

Realiziran je seminar za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola TK

Tema seminara: „Primjeri iz prakse u nastavi matematike“

Učestvovalo je preko 200 nastavnika i  profesora matematike

Program seminara

PLENARNO:

Obraćanje:  PZTK, UMTK, Dekan PMF-a

1.      prof.dr. Vedad Pašić:   Umjetnost geometrije od Pitagorejaca do danas

2.      Pirić Eldar, učenik gimanzija „Ismet Mujezinović“ Tuzla: Vortex based mathematics, 3, 6, 9,

ODVOJENO:

A.    Osnovne škole (Velika sala)

 

1.      Selma Žunić/Šarić Jasmina: Analiza nastavnog sata Pitagorina teorema i stavovi učenika

2.      Nurkanović Zehra: Sedam približnih konstrukcija sedmougla.

3.      Marko Pavlović: Prmjer iz prakse: Ogledni sat. Zbroj uglova trougla

4.      Nurkanović Kristina: O dodatnoj nastavi matematike

 

B.     Srednje škole (Mala sala)

 

1.      Alma Šehanović/ Nevzeta Karač: Istraživački pristup pri izračunavanju nekih konačnih suma

2.      Hasan Smajić: O tangentnim četverouglovima

3.      Memić Elvir: Primjena matematike u realizaciji sadržaja u tehničkim strukama

4.      Hariz Agić: Aktuelni problemi u nastavi matematike

Datum održavanja semianra: 10.01.2019. godine

Vrijeme: 9,30 – 15,30

Mjesto: Dramar Centar Tuzla

                                                      Savjetnik za matematiku:

                                                     Dr.sc. Hariz Agić, van.prof.

 


Izvor: Hariz Agić, stručni savjetnik