Obavještenja

Pregleda: 5006

Četvrti međunarodni književni susreti Lejla Avdić

5.1.2017.

Udruženje „Moja generacija“, kao organizator manifestacije Međunarodni književni susreti „Lejla Avdić“ raspisuje

Javni poziv
za prijavu radova i učešće u programu manifestacije

Četvrti međunarodni književni susreti Lejla Avdić

Cilj manifestacije je čuvanje uspomene na lik i djelo rano preminule banovićke pjesnikinje Lejle Avdić (1998-2012), međunarodna saradnja te popularizacija pisane riječi u najširem smislu i ohrabrivanje učenika osnovnih škola sa područja Zapadnog Balkana da pišu i objavljuju svoja djela.

Tema rada:

1.     Djela, a ne riječi

2.     Most

3.     Dan kad sam bio sretan (Dan kad sam bila sretna)

Uslovi za prijavu:

·        da je rad autorsko djelo;

·        da rad nije javno objavljivan u bilo kojoj formi  (štampan ili elektronski);

·        da tekst nije uvredljivog sadržaja i da ne sadrži vulgarizme;

·        da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

Kategorije:

·        izražajne forme – poezija (poema), proza (kratka priča/pripovijetka),

·        jezik – bosanski, hrvatski, crnogorski i srpski.

Geografski prostor i starosna dob:

·        Geografski prostor – Neograničen

·        Uzrast: od petog (V) do osmog/devetog (VIII/IX) razreda osnovne škole.

Ograničenja:

Autori mogu dostaviti samo jedan rad (prozni ili poetski) na samo jednu od tri zadate teme:
a) poezija (jedan rad) ili

1.     b) kratka priča/pripovijetka (jedan rad)

Obim rada – maksimalno tri (3) stranice, format – A4, font – Times New Roman, veličina – 12, prored – 1,5);

Nagrade:

Ocjenu radova vršit će se stručna komisija koju imenuje organizator manifestacije.

Fond nagrada:

1.     nagrada 500,00 KM,

2.     nagrada 300,00 KM i

3.     nagrada 200,00 KM.

U zavisnosti od raspoloživih sredstava fond nagrada može biti veći ili manji. Nagrade će biti uručene i pobjednički radovi pročitani na završnoj manifestaciji kojoj će prisustvovati eminentni književnici, a koja će se održati 20. marta 2017. godine. O tačnom terminu održavanja završne manifestacije učesnici će biti naknadno obaviješteni.

Javni poziv je otvoren do 20.2.2017. godine. Radovi autora koji budu zaprimljeni poslije ovog roka i koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmatrani.

Način slanja:

Radove slati u zatvorenoj koverti A4 formata poštom na adresu:

Udruženje „Moja generacija“ ul. Alije Izetbegovića 78, 75290 Banovići, BiH

Radovi se potpisuju šifromSvaki rad mora pregledati i potpisati nastavnik.

Odgonetka šifre sa podacima u drugoj (manjoj) koverti, koja će biti zajedno sa radom u velikoj koverti, treba sadržavati:

1.     ime i prezime;

2.     datum i mjesto rođenja;

3.     ime i mjesto osnovne škole i razred;

4.     kontakt adresa i telefon i

5.     kraća biografija (prigodna fotografija nije obavezna).

Aplikacijom na ovaj javni poziv autori su saglasni da se njihovi autorski radovi mogu objaviti u prigodnim zbirkama u izboru i izdanju organizatora manifestacije ili partnera na projektu, Javne ustanove „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići.

Organizator će se koristiti mogućnošću reduciranja programskih aktivnosti, prostornog i vremenskog dislociranja i prolongiranja u slučaju neblagovremenog obezbjeđenja adekvatne finansijske podrške, nedovoljnog broja prispjelih radova, razloga više sile i sl.

Dodatne informacije sa pitanjima na e-mail Udruženja MG moja.generacija@hotmail.com  i na facebook stranici Moja generacija.

 


Izvor: Azra Mujkanović, stručni savjetnik