Obavještenja

Pregleda: 7363

Osnovne škole - termini održavanja općinskih takmičenja

13.2.2017.

Poštovani, na sjednici Kantonalnog aktiva direktora osnovnih škola TK, usvojen je prijedlog o satnici opštinskih takmičenja iz predmeta koji se održavaju isti dan. Pomenuti prijedlog je predsjednik Aktiva, uputio prema Pedagoškom zavodu. Shodno tom prijedlogu, satnice za pomenuta takmičenja su sljedeća:

 

18.02.2017.   HISTORIJA-09:00h 

                     HEMIJA-11:00h

 

04.03.2017    GEOGRAFIJA - 09:00h

                      MATEMATIKA- 11:00h

 

11.03.2017.    BIOLOGIJA- 09:00h

                      NJEMAČKI JEZIK - 12:00h

 

Molim Vas da sa ovom promjenom upoznate vaše uposlenike i takmičare.

Lijep pozdrav


Izvor: Denis Suljendić, stručni savjetnik