Obavještenja

Pregleda: 6098

Konferencija - "Nasilje i zlostavljanje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija – dobno prikladni nastavni plan i program za osnovne i srednje škole u TK”

19.6.2017.

U srijedu 21. juna 2017. godine, u saradnji sa organizacijom Save The Children, Pedagoški zavod TK organizuje konferenciju u hotelu "Mellain" Tuzla sa početkom u 10 sati, pod nazivom "Nasilje i zlostavljanje putem informaciono-komunikacijskih tehnologija – dobno prikladni nastavni plan i program za osnovne i srednje škole u TK".
 
Konferencija se organizuje povodom završetka pilot projekta "Spojeni i sigurni - Prema virtuelnom okruženju sigurnom za djecu" na kome će biti prezentirane dosadašnje aktivnosti kao i iskustva iz pilot škola kao i naredne aktivnosti koje su zamišljene.
 
U nastavku je data Agenda konferencije:
 

Vrijeme

Teme

 

9,30—10,00

Registracija učesnika i doborodošlica

10,00—10,30

Uvodno obraćanje

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona – Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK

Save the Children – Andrea Žeravčić, direktorica Save The Children

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona – Zlatan Muratović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona – Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova TK

Vlada Tuzlanskog kantona – Bego Gutić, premijer Vlade TK

10,30—11,00

Projekat “Sigurni i spojeni - u susret virtuelnoj sredini koja je sigurna za djecu” – informacije o projektnoj implementaciji

11,00—12,30

Pilotiranje dobno prikladnog nastavnog plana i programa za osnovne i srednje škole u TK kantonu – primjeri iz prakse

Diskusija

12,30—13,00

Pauza

13,00—13,30

Prezentacija rezultata KAP (znanje, stavovi i praksa) istraživanja provedenog u osnovnim i srednjim školama u TK kantonu

13,30—14,00

Daljnji koraci

  14,00 –

Osvježenje (kanapei i piće)