Obavještenja

Pregleda: 8817

Literarni konkursi "Riječi imaju moć" za učenike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona

24.1.2018.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla objavljuje literarne konkurse "Riječi imaju moć" za učenike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona.

1.Pravo učešća  na literarnim konkursima imaju svi učenici  osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, ali  u odvojenim kategorijama:

a) učenici I-V razreda

b) učenici VI-IX razreda,

c) učenici srednjih škola I-II razreda

d) učenici srednjih škola III-IV razreda

2.Literarni rad mora biti napisan prema pravilima pisanja teksta  u Word-u. (nelektorisani i neblagovremeno pristigli radovi neće se  razmatrati.)

3.Svaka škola dostavlja  2 najbolja rada za svaki konkurs / osnovne škole mogu učestvovati najviše sa dva rada-jednim u kategoriji učenika I-V razreda i jednim u kategoriji učenika od VI-IX razreda, a srednje škole također sa dva rada; jednim u kategoriji učenika I-II razreda i jednim u kategoriji učenika III-IV razreda.

 

Procedura literarnih konkursa:

1.U osnovnim  i srednjim  školama Tuzlanskog kantona  organizovati  nivo školskog takmičenja i  pružiti mogućnost  svim učenicima da učestvuju.

-Za kategoriju učenika od I do V razreda,  osnovna škola odabrat će  i poslati  jedan najbolji rad za svaki konkurs

-Za kategoriju učenika od VI do IX razreda osnovna škola  odabrat će i dostaviti jedan najbolji rad  / iz svake osnovne škole bit će dostavljeno ukupno dva rada za svaki konkurs/

-Za kategoriju učenika srednjih škola, škola dostavlja ukupno dva najbolja rada(  I –II razred=jedan rad i III-IV razred =jedan rad)

2.Literarni rad mora sadržavati: ime i prezime učenika/učenice, razred, naziv škole i ime nastavnika/nastavnice, koji su mentori učenika/učenice;

3.Radovi se šalju isključivo u elektronskoj formi na mail: literarnikonkursi@pztz.ba

4.Odabir najboljih pristiglih radova (I ;II; III mjesto) vršit će Komisija koju je imenovao  Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla

 

  LITERARNI KONKURSI ZA OVU ŠKOLSKU GODINU:

obilježavanje

rok za dostavljanje radova

učestvuju

 

Dan maternjeg jezika*

 

do 15. februara 2018. godine

 

učenici

 Sedmica mira*

 

do 10. maja 2018. godine

učenici

                              

           *Radovi treba da budu tematski, imajuću u vidu povod obilježavanja, kao i uzrast učenika

U narednom periodu Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla nastavit će sa objavljivanjem pojedinačnih konkursa.

 

Nagrade literarnih konkursa:

1.Komisija za odabir najboljih literarnih radova objavit će imena učenika, autora nagrađenih literarnih radova  /I, II; III mjesto/.

2.Najbolji radovi učenika  – nagrada: knjiga i zahvalnica

3.Nastavnicima/mentorima, kao  i školama iz kojih dolaze nagrađeni učenici: zahvalnica

4. Na kraju školske godine predviđena je završna manifestacija za sve nagrađene učenike i nastavnike. Također, predviđena je promocija osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona iz kojih dolaze nagrađeni učenici i uručivanje određenog broja  naslova za školske biblioteke.

 


Izvor: Azra Mujkanović