Obavještenja

Pregleda: 2962

Sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona

28.8.2018.

S obzirom da se pripremamo i za nadolazeću novu školsku godinu u duhu dosadašnje prakse organizujemo sastanak direktora osnovnih srednjih škola.

 

OSNOVNE ŠKOLE – SASTANAK DIREKTORA

Sastanak će se održati  30.08.2018.g. (četvrtak), u prostorijama Osnovne škole Kreka , III Sprat sa početkom u 10,00 sati

OSNOVNE ŠKOLE

DNEVNI RED

1.      Početak školske godine, planiranje, izvještaji, GPR, nastavni proces.....

2.      Rezultati mature za osnovne škole (razgovor)

3.      Organizacija rada sa volonterima i pripravnicima

4.      Takmičenja učenika

5.      Realizacija projekata obuke od strane PZ, NVO i dr.

6.      Tekuća pitanja

 

SREDNJE ŠKOLE– SASTANAK DIREKTORA

Sastanak će se održati  30.08.2018.g. (četvrtak), u prostorijama Osnovne škole Kreka , III Sprat sa početkom u 12,00 sati

DNEVNI RED

1.      Početak školske godine, planiranje , izvještaji, nastavni procesGPR.....

2.      Rezultati mature (razgovor), najava matura za sve srednje škole (uvjetna rasprava)

3.      Organizacija rada sa volonterima i pripravnicima

4.      Takmičenja učenika

5.      Realizacija projekata obuke od strane PZ, NVO i dr.

6.      Tekuća pitanja

 


Izvor: Izet Numanović