Obavještenja

Pregleda: 2787

Javni poziv za realizatore seminara za zaposlenike u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona u 2018.godini

17.9.2018.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za realizatore seminara u 2018.godini određenih Planom seminara donesenim od strane Pedagoškog zavoda TK, broj: D-21/1-38-021377/18 od 10.09.2018.godine.


Za realizatore seminara mogu se prijaviti nastavnici sa univerziteta, odgajatelji predškolskih ustanova, nastavnici, stručni saradnici i saradnici osnovnih i srednjih škola i drugi stručnjaci iz određenih oblasti i stručnjaci iz prakse.

Javni poziv za prijavu kandidata za realizatore seminara je otvoren do 28.09.2018.godine.

Seminari će se održati u toku oktobra, novembra i decembra 2018.godine. Precizni datumi održavanja svakog od seminara biće naknadno objavljeni na web stranici Pedagoškog zavoda TK (www.pztz.ba ).

Prijava kandidata za realizatore seminara se vrši slanjem popunjenog Prijavnog obrazca u elektronskoj formi (wordow dokument) Pedagoškom zavodu TK na email adresu seminari@pztz.ba sa naznakom "Prijava za realizaciju seminara".

 

U prilogu ovog Javnog poziva se nalaze:

  1. PLAN SEMINARA ZA 2018. GODINU ZA ODGAJATELJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA, PROFESORE, NASTAVNIKE, STRUČNE SARADNIKE I SARADNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TUZLANSKOG KANTONA
  2. PRIJAVNI OBRAZAC ZA REALIZACIJU SEMINARA

 

 

                                                                              D I R E K T O R

                                                                        dr sci. Nikola Čiča, prof.


 


Dokumenti