Obavještenja

Pregleda: 3220

Poziv školama za učešće na međunarodnom izazovu

25.10.2018.

Fondacija "Talentium" već nekoliko godina organizuje međunarodne izazove iz informatike i matematike, sa željom da omogući svim našim učenicima u Tuzlanskom kantonu ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini pristup promotivnim i popularnim sadržajima iz informatike i matematike.

Najvažniji cilj osnovnog Dabar Informatičar izazova je promocija nauke i informatike pa je masovnost učenika najvažniji rezultat i mjerilo uspjeha izazova. Kvalitet programa i njegov sadržaj kao i dinamika izazova obećava da će se, sa masovnim učešćem učenika i škola, i sam kvalitet nastave i programa informatike u školama podići na višu razinu.

Osnovni cilj Izazova i ove godine je promocija nauke a naročito Informatike među učenicima osnovnih i srednjih škola.

Sa željom da ova takmičenja dobiju na popularnosti i masovnosti Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pedagoški zavod TK podržavaju ove aktivnosti u školama Tuzlanskog kantona.

Izazov Dabar Informatičar 2018 u Bosni i Hercegovini će se održati u od ponedjeljka 5. novembra/studenog do petka 16 novembra/studenog, upravo kao i u cijelom svijetu uz učešće miliona učenika, kao i do sada u školskim računarskim kabinetima pod nadzorom nastavnika i profesora Informatike.


Pozivamo sve škole, one koje su već imale priliku da uzmu učešće u ovom takmičenju kao i one koje do ove godine nisu uzimale učešće da to urade na ovogodišnjem takmičenju i podstaknu učenike u Dabar Informatičar 2018 izazovu.