Stručni ispiti

Pregleda: 6359

Izvlačenje tema za Historiju i Islamsku vjeronauku

16.5.2016.

Poštovane kolege,

Izvlačenje tema za polaganje stručnog ispita iz islamske vjeronauke obavit će se dana 19.5.2016. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Izvlačenje tema za polaganje stručnog ispita iz historije obavit će se dana 19.5.2016. godine sa početkom u 10,30 sati, u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Srdačan pozdrav!

Doc.dr.sc. Midhat Spahić, stručni savjetnik


Izvor: dr.sc. Midhat Spahić, stručni savjetnik