Takmičenja učenika

Pregleda: 3665

Održano kantonalno takmičenje iz hemije za srednje škole

10.4.2017.

U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona  u JU Mješovita srednja hemijska škola u Tuzli 08.04.2017.godine (subota) održano je   kantonalno takmičenje  iz hemije (gimnazije i srednje stručne škole). Takmičenju je pristupilo 32+30=62.učenika iz 25. srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Nakon vremena predviđenog za rad  komisija za sastavu:

  1. mr.sc. Jasmina Dedić, predsjednik
  2. mr.sc. Aida Taletović, član
  3. mr.sc. Mirza Tupajić, član
  4. mr.sc. Edina Huseinović, član

Je pregledala i bodovala radove u kategoriji gimnazija te konstatovala slijedeće rezultate.

1.     Aščić Maid JU Behram-begova medresa Tuzla                                   75.bodova

2.     Salkić Mirza JU MSŠ Lukavac (odjeljenje gimnazije)                        50.bodova

3.     Alispahić Maida JU MSŠ Banovići (odjeljenje gimnazije)                 45.bodova

3.   Britvarević Saima JU Srednja medicinska škola Tuzla                        45.bodova

4.   Mešić Nihada JU Gimnazija „Dr.Mustafa Kramarić“ Gračanica         35.bodova

4.   Hasanbegović Mirela JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla        35.bodova

4.   Šaković Adna JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla                    35.bodova

5.   Pašalić Azra JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac                    30.bodova

5.   Muratović Ermin Međunarodna srednja škola Tuzla                            30.bodova

 U kategoriji srednjih stručnih škola.

  1. Čamdžić Ajka JU MSŠ Gračanica                                                           100.bodova
  2. Osmanović Nedret JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla              55.bodova
  3. Baraković Elma JU MSŠ Gračanica                                                         50.bodova

3.   Mujkić Armenis JU Mješovita srednja  elektro-tehnička škola Tuzla      50.bodova

4.   Imamović Ajla JU MSŠ Živinice                                                              40.bodova

4.  Smajlović Elmir JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla                    40.bodova

4.  Bajrić Ajdin JU Mješovita srednja  elektro-tehnička škola Tuzla             40.bodova

4.  Mehmedović Faris JU MSŠ Gračanica                                                      40.bodova

4.  Klimentić Maja  JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla                     40.bodova

5.  Šišić Edina JU MSŠ Živinice                                                                     35.bodova

5. Fočić Almir JU MSŠ Živinice                                                                     35.bodova     

                      

Učenicima koji su osvojili prvih pet mjesta kao i njihovim mentorima su uručene diplome i pohvale, kao i domaćinu takmičenja JU Mješovitoj srednjoj hemijskoj školi  Tuzla  za odličnu organizaciju, dobar prijem i predstavljenu  interaktivnu aktivnost koju su zajednički pripremili profesori i učenici.