Testiranja učenika

Pregleda: 7868

Dodatni termin za polaganje eksterne mature u osnovnim školama

27.5.2016.

Imajuci u vidu da svi ucenici nisu pristupili polaganju ekstene mature u osnovnim skolama odrzane 10.05.2016.godine, ukazala se potreba za odredjivanje novog dodatnog termina za polaganje eksterna mature.

Na osnovu prijedloga Kantonalne maturalne komisije, Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta je donio odluku o organizaciji polaganja eksterne mature za ucenike:
1. koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju mature
2. za ucenike koji su izvrsili prijave za polaganje eksterne mature a dolaze iz škola izvan našeg kantona.

Dodatni termin polaganja eksterne mature je:

02.06.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 časova.


Polaganje eksterne mature će se održati u prostorija Pedagoškog zavoda, odnosno u školskoj sali JU OŠ Kreka Tuzla.