Testiranja učenika

Pregleda: 9002

Rezultati iz Testa općeg znanja - Eksterna matura za opće gimnazije

16.1.2017.

Na web stranici za Eksternu maturu za opće gimnazije, www.ematura.pztz.ba su postavljeni rezultati polaganja Testa općeg znanja za učenike općih gimnazija u okviru Januarskog roka Eksterne mature.

Učenici koji su položili Test općeg znanja imaju pravo pristupiti polaganja ostala dva izabrana predmeta.