Takmičenja učenika

Pregleda: 3957

Održano kantonalno takmičenje iz biologije

25.4.2017.

U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona u JUOŠ „Kladanj“ u Kladnju 22.04.2017.godine (subota) održano je   kantonalno takmičenje  iz biologije za učenike osnovnih škola. Takmičenju je pristupilo 63.učenika iz 43. osnovne škole sa područja Tuzlanskog kantona. Nakon vremena predviđenog za rad  komisija za sastavu:

1.     Gogić Ešefa, predsjednik

2.     Fares Mirjana, član

3.     Mujkić Adisa, član

4.     Hodžić Subhija, član

5.     Bijelić Sulejman, član

6.     Džananović Muharem, član

7.     Hodžić Jasmina, član

 

Nakon pregleda testova komisija je  konstatovala slijedeće rezultate.

 

1. Hodžić Belma JUOŠ „Lukavica“ Gračanica                                              92.boda

2. Haseljić Šejla JUOŠ „Dr.Safvet-beg Bašagić“ Gradačac                          91.bod

3. Ibrahimović Iman JUOŠ „Novi Grad“ Tuzla                                             90,5.bodova

4. Nurkanović Lamija JUOŠ „Kreka“ Tuzla                                                  84.boda

4. Mašetović Sumea JUOŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić  Gradačac                    84.boda

4. Baturić Ajla JUOŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja Gradačac          84.boda

5. Muratagić Lamija JUOŠ „Dr.Safvet-beg Bašagić“ Gradačac                   83.boda

5. Salihbašić Mahir JU „Prva osnovna škola“ Srebrenik                               83.boda   

 

Učenicima koji su osvojili prvih pet mjesta kao i njihovim mentorima su uručene diplome i pohvale. Domaćinu takmičenja JUOŠ „Kladanj“ u Kladnju  je uručena zahvalnica za odličnu organizaciju takmičenja koje je proteklo bez ikakvih problema kao i dobar prijem svih takmičara i njihovih mentora.


Izvor: Mehdin Selimović, stručni savjetnik