Takmičenja učenika

Pregleda: 857

Kalendar takmičenja učenika osnovnih škola za školsku 2017/2018 godinu

27.10.2017.

 

KALENDAR TAKMIČENJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

OPĆINSKA TAKMIČENJA
KANTONALNA TAKMIČENJA
PREDMET DATUM
DOMAĆIN PREDMET DATUM DOMAĆIN

Islamska
vjeronauka

*   Historija 10.03.
2018.
I. OŠ
Srebrenik
Historija 17.02.
2018.
  Hemija

OŠ "Musa
Ćazim Ćatim"
Zelinja Donja

Hemija   Geografija 17.03.
2018.
OŠ "Humci"
Humci
Geografija 24.02.
2018.
  Njemački jezik I. OŠ Živinice
Njemački
jezik
  Fizika OŠ "Brčanska
Malta"
Tuzla
Fizika 03.03.
2018.
  Biologija 24.03.
2018.
OŠ "Stjepan
polje"
Stjepan polje
Biologija 10.03.
2018.
  Engleski jezik OŠ "Sveti Franjo"
Tuzla
Engleski
jezik
  Islamska
vjeronauka
OŠ "Tušanj"
Tuzla
Matematika 17.03.
2018.
  Matematika 14.04.
2018.
OŠ "Banovići"
Banovići
Tehnička kultura 21.04.
2018.
  Tehnička kultura 05.05.
2018.
OŠ "Kolokotnica" Klokotnica
      Likovna kultura 19.05.
2018.
OŠ "Safvet beg
Bašagić"
Gradačac
**
CIVITAS u zadnjoj trećini marta u zadnjoj trećini aprila
SEDMICA MIRA treća sedmica maja

* školska takmičenja do 10.02.2018. godine, općinska do 17.02.2018. godine

** U programu takmičenja se nalazi i predmet Muzička kultura, a zbog specifičnosti takmičenja predmet nema određen datum u kalendaru nego će se takmičenja za određene grupe održavati shodno mogućnostima takmičara