Aktuelnosti


25.4.2018
Slika

Održano Eksterno testiranje učenika završnih razreda srednjih tehničkih škola

Dana 18.04.2018.godine, u organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Pedagoškog zavoda TK, realizovano je Eksterno testiranje učenika srednjih tehničkih škola sa području Tuzlanskog kantona za školsku 2017/18 godinu....


18.4.2018
Slika

Projekat „Razvijanje čitalačke kulture i navika učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona“ -nastavak aktivnosti

17.4.2018. e u Osnovnoj školi „Mejdan“ započela podjela knjiga u sklopu zajedničkog trogodišenjeg projekta Rotary Club-a i Pedagoškog zavoda Tuzla, u koji će biti uključeno svih 88 škola sa područja TK....


11.4.2018
Slika

Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona

Dana 11.04.2018.godine održan je sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova TK čiji je domaćin bila Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla na čelu sa direktoricom Sanjom Karić....


3.4.2018
Slika

Počela realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

U ponedjeljak, 2.4.2018.godine počela je realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu koji je namijenjen djeci predškolske dobi...


20.3.2018
Slika

Završena petodnevna obuka profesora/ica razredne nastave za realizaciju predškolskih programa

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla realizovao je petodnevnu obuku za profesore/ice razredne nastave koji će u nedostatku profesora predškolskog odgoja raditi na provedbi programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona....


14.3.2018
Slika

Seminar za školske administratore - eksterno testiranje za srednje tehničke škole

U okviru priprema za provođenje Eksternog testiranja u srednjim tehničkim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2017/2018.godini, dana 14.03.2018.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda, održan je seminar za školske administratore....


7.3.2018
Slika

Seminar za školske administratore - eksterna matura za osnovne škole

U okviru priprema za provođenje Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2017/2018.godini, dana 07.03.2018.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda, održan je seminar za školske administratore....


5.3.2018
Slika

Pripreme za održavanje Eksterne mature za učenike općih gimnazija

U ponedeljak, 05.03.2018. godine, sa početkom u 13,00, u prostorijama Pedagoškog zavoda TK, održan je zajednički sastanak članova Kantonalne maturalne komisije sa članovima Kantonalnih predmetnih komisija....


25.2.2018
Slika

Prvi monitoring i evaluacija rada Sekcije učeničkog poduzetništva

Prvi monitoring i evaluacija rada Sekcije učeničkog poduzetništva. U prisustvu potpisnika Memoranduma o razumijevanju kojeg su potpisali OŠ “Hasan Kikić” Gračanica, Vijeće roditelja škole, Udruženje poslodavaca Gračanica...


22.2.2018
Slika

Sastanak Kantonalne maturalne komisije za realizaciju Eksterne mature u osnovnim školama TK

Dana 22.02.2018. godine, održan je sastanak Kantonalne maturalne komisije za realizaciju eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona....


21.2.2018
Slika

Poziv za učešće u “Zimskoj školi fizike za učenike osnovnih i srednjih škola TK"

Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu, u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Tuzla, Pedagoškim zavodom TK, Međunarodnom osnovnom školom Tuzla i JU OŠ “Sjenjak” iz Tuzle...


21.2.2018
Slika

Rezultati Literarnog konkursa "Riječi imaju moć" za učenike osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona

Kako bismo istakli važnost učenja jezika i razumijevanja među ljudima koji pripadaju različitim kulturama, te ukazujući na važnost prava na izražavanje i obrazovanje na maternjem jeziku, u povodu Međunarodnog dana maternjeg jezika objavljujemo rezultate...