Aktuelnosti


25.6.2019
Slika

Peta međunarodna konferencija profesora engleskog jezika TETA 2019

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Tuzli se 14. i 15. juna 2019. održala peta međunarodna TETA konferencija čija je ovogodišnja tema ''Reflect, Reshape, Refresh''....


19.6.2019
Slika

Održan seminar na temu "Parnični postupak"

U okviru stručnog usavršavanja zaposlenika u obrazovanju, u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona je dana 17.06.2017. godine održan seminar za sekretare osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, na temu: Parnični postupak....


6.5.2019
Slika

“Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije”

U organizaciji Rotary Club Tuzla I Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, 29. aprila 2019. godine u amfiteatru Katoličkog školskog centra u Tuzli, održana je VIII završna akademija: “Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije"....


29.4.2019
Slika

Održano Eksterno testiranje učenika srednjih škola

U okviru priprema za provođenje Eksterne mature, u kojoj će, biti po prvi puta, na jednistven način obuhvaćene sve srednje tehničke škole, tipovi gimnazija i srednje umjetničke škole, 25. 04.2019.godine održano je Eksterno testiranje.....


29.4.2019
Slika

Završena još dva Oracle Academy treninga za nastavnike informatike osnovnih i srednjih škola

Kao nastavak saradnje između Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ORACLE Academy, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i JU MS elektrotehička škola Tuzla u periodu od 21. januara do 26. aprila 2019.godine održana su još .....


23.4.2019
Slika

Održani seminari za sekretare osnovnih škola

U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda Tuzlanskog kantona, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu,održani su seminari za sekretare osnovnih škola i to.....


9.4.2019
Slika

Održan seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom

U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu, organizuje se seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom....


2.4.2019
Slika

Održan seminar za školske administratore za provođenje eksternog testiranja i sekretare škola u srednjim tehničkim školama

U okviru priprema za održavanje Eksternog testiranja za učenike srednjih tehničkih škola i tipova gimnazija Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore i sekretare škola....


29.3.2019
Slika

Izvršene pripreme za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

U ponedjeljak, 1.4.2019.godine počinje realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu koji je namijenjen djeci predškolske dobi koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja...


19.3.2019
Slika

Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature i sekretare škola u općim gimnazijama

U okviru priprema za održavanje Eksternog mature za učenike općih gimnazija Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore i sekretare škola....


11.3.2019
Slika

Završena petodnevna obuka profesora/ica razredne nastave za realizaciju predškolskih programa

U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla završena je petodnevna obuka za profesore/ice razredne nastave koji će u slučaju nedostatka profesora predškolskog odgoja raditi na provedbi ......


5.3.2019
Slika

Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature u osnovnim školama

U okviru priprema za održavanje četvrte Eksterne mature za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore....