Aktuelnosti


20.4.2017
Slika

Održano eksterno testiranje srednjih tehničkih srodnih škola

Dana 20.04.2017.godine u organizaciji Pedagoškog zavoda TK Tuzla održano je eksterno testiranje 5 (pet) srednjih tehničkih škola na području TK....


2.4.2017
Slika

Izvršene pripreme za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

U ponedjeljak, 3.4.2017.godine počinje realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu koji je namijenjen djeci predškolske dobi koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja, ......


28.3.2017
Slika

Indeks inkluzivnosti za direktore i pedagoge osnovnih škola Tuzlanskog kantona

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizirao je jednodnevni seminar za direktore i pedagoge osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona....


2.4.2017
Slika

Održan seminar za nastavnike istorije

U subotu, 18. 3. 2017. godine u Pedagoškom zavodu TK održan je seminar „Unaprijeđenje ključnih kompetencija nastavnika na području Tuzlanskog kantona kroz obuku o korištenju ICT alata u nastavi historije“ u organizaciji Udruženja nastavnika i profesora...


27.3.2017
Slika

Termin za polaganje Eksterne mature za osnovne škole

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona mr.sc. Zlatan Muratović, je 24.03.2017.godine donio Odluku o određivanju termina za polaganje Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona....


27.3.2017
Slika

Eksterno testiranje srednjih tehničkih škola

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u svom radu kontinuirano vrši eksterna testiranja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja našeg kantona....


25.3.2017
Slika

Seminari iz Indeksa inkluzivnosti

U periodu od 18.03. do 25.03.2017.godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona a uz podršku organizacije World Vision se održavaju seminari iz Indeksa inkluzivnosti....


22.3.2017
Slika

Seminar za školske administratore

U sklopu priprema za provođenje Eksterne mature za osnovne škole održan je seminar za školske administratore. Seminar je održan u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona sa početkom u 11.00 časova....


21.2.2017
Slika

U povodu obilježavanja 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika

Članice Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) obilježavaju u utorak, 21. februara, Međunarodni dan maternjeg jezika, s ciljem promoviranja jezičke kulture i raznovrsnosti, kao i višejezičnosti....


21.2.2017
Slika

Informacija o održanom sastanku aktiva direktora osnovnih škola Tuzla

Aktiv direktora osnovnih škola grada Tuzla održao je redovnu sjednicu 16.02.2017.godine u prostorijama JUOŠ“Kreka“ u Tuzli sa početkom u 12:00sati....


21.2.2017
Slika

Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona

U Četvrtak, 16.02.2017.godine Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla bio je domaćin sastanku Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona....


21.2.2017
Slika

Seminar za nastavnike likovne kulture osnovnih škola TK

U organizaciji Pedagoškog zavoda TK Tuzla dana 17.02.2017. godine od 10.00 do 15.00 sati je održan seminar za 38 nastavnika likovne kulture osnovnih škola TK u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzla....