Aktuelnosti


9.4.2019
Slika

Održan seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom

U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu, organizuje se seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom....


2.4.2019
Slika

Održan seminar za školske administratore za provođenje eksternog testiranja i sekretare škola u srednjim tehničkim školama

U okviru priprema za održavanje Eksternog testiranja za učenike srednjih tehničkih škola i tipova gimnazija Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore i sekretare škola....


29.3.2019
Slika

Izvršene pripreme za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

U ponedjeljak, 1.4.2019.godine počinje realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu koji je namijenjen djeci predškolske dobi koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i obrazovanja...


19.3.2019
Slika

Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature i sekretare škola u općim gimnazijama

U okviru priprema za održavanje Eksternog mature za učenike općih gimnazija Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore i sekretare škola....


11.3.2019
Slika

Završena petodnevna obuka profesora/ica razredne nastave za realizaciju predškolskih programa

U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla završena je petodnevna obuka za profesore/ice razredne nastave koji će u slučaju nedostatka profesora predškolskog odgoja raditi na provedbi ......


5.3.2019
Slika

Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature u osnovnim školama

U okviru priprema za održavanje četvrte Eksterne mature za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore....


14.2.2019
Slika

Sastanak sa defektolozima u osnovnim školama i priprema za eksternu maturu

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla i Komisija za izradu testova za učenike sa smetnjama u razvoju u osnovnim školama Tuzlanskog kantona, organizovali su zajednički sastanak sa defektolozima koji rade u osnovnim školama....


14.2.2019
Slika

Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona

U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla, danas je održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona....


18.1.2019
Slika

Održan seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika i književnosti

U četvrtak, 17. januara 2019. godine, u prostorijama Filozofskog fakulteta u Tuzli održan je seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika i književnosti....


12.1.2019
Slika

Održan seminar za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola

Realiziran je seminar za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola TK. Tema seminara: „Primjeri iz prakse u nastavi matematike“...


8.1.2019
Slika

Održana prva radionica za izradu predmetnih kataloga

U prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, održana je prva edukativno - informativna radionica vezana za izradu predmetnih kataloga za potrebe eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona....


27.12.2018
Slika

Održan seminar za nastavnike demokratije i ljudskih prava i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama

Dana 24.12.2018. godine, u prostorijama Pedagoškog zavoda TK Tuzla, održan je seminar za nastavnike demokratije i ljudskih prava i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama TK....