Aktuelnosti

29.11.2019

Održan seminar na temu "Radno zakonodavstvo"
U skladu sa planom obuka, u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, dana 22.11.2019. godine održan je seminar za sekretare osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, na temu: „Radno zakonodavstvo“
Ostale vijesti iz Aktuelnosti
27.11.2019.Kalendari takmičenja učenika za školsku 2019/2020 godinu
27.11.2019.Savjetnici Pedagoškog zavoda prisustvovali sastanku u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH
18.11.2019.Održan seminar za odgajatelje, stručne saradnike i saradnike u predškolskim ustanovama
29.10.2019.Promovisano 120 učenika generacije osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona
1.10.2019.Održan seminar za saradnike za ekonomsko finansijske poslove osnovnih i srednjih škola
25.9.2019.Održan seminar za direktore i administrativno osoblje ustanova za obrazovanje odraslih
12.9.2019.Održan seminar za direktore i sekretare predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona
3.9.2019.Održan sastanak sa direktorima osnovnih škola
2.9.2019.Sastanak direktora srednjih škola povodom početka nove školske godine
25.6.2019.Peta međunarodna konferencija profesora engleskog jezika TETA 2019
19.6.2019.Održan seminar na temu "Parnični postupak"
6.5.2019.“Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije”
29.4.2019.Održano Eksterno testiranje učenika srednjih škola
29.4.2019.Završena još dva Oracle Academy treninga za nastavnike informatike osnovnih i srednjih škola
23.4.2019.Održani seminari za sekretare osnovnih škola
9.4.2019.Održan seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom
2.4.2019.Održan seminar za školske administratore za provođenje eksternog testiranja i sekretare škola u srednjim tehničkim školama
29.3.2019.Izvršene pripreme za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona
19.3.2019.Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature i sekretare škola u općim gimnazijama
12.3.2019.Završena petodnevna obuka profesora/ica razredne nastave za realizaciju predškolskih programa
5.3.2019.Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature u osnovnim školama
14.2.2019.Sastanak sa defektolozima u osnovnim školama i priprema za eksternu maturu
14.2.2019.Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona
18.1.2019.Održan seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika i književnosti
12.1.2019.Održan seminar za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola
8.1.2019.Održana prva radionica za izradu predmetnih kataloga
27.12.2018.Održan seminar za nastavnike demokratije i ljudskih prava i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama
25.12.2018.Održan seminar za odgajatelje, stručne saradnike i saradnike u predškolskim ustanovama
20.12.2018.Održan seminar za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola
20.12.2018.Održan seminar za nastavnike stručno teorijske i praktične nastave i stručne saradnike u srednjim školama
17.12.2018.Održan dvodnevni seminar za profesore bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti - tehničke i srodne škole
13.12.2018.Obilježen Međuarodni dan ljudskih prava
5.12.2018.Održan seminar za nastavnike tjelesnog odgoja u okviru Simpozija "Sport i zdravlje"
23.11.2018.Održan seminar za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave arhitektonsko-građevinske struke
17.11.2018.Održan seminar za nastavnike stručno teoretske i praktične nastave mašinske struke Tuzlanskog kantona
14.11.2018.Časopis - Školske priče broj 7
13.11.2018.Održan seminar za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola
2.11.2018.Inkluzija za sve - Tuzlanski kanton dobija podršku za unapređenje inkluzivnih praksi za djecu s poteškoćama u razvoju
26.10.2018.15. Manifestacija “Učenici generacije osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona”
15.10.2018.Sastanak sa predstavnicima Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona
17.9.2018.Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona
25.6.2018.Dodijeljena posebna CIVITAS priznanja pojedincima i kolektivima
31.5.2018.Eksterna matura za učenike završnih razreda općih gimnazija TK
22.5.2018.Sedmica mira - Rezultati literarnog konkursa
8.5.2018.Održana završna manifestacija u okviru projekta „Podizanje svjesnosti mladih o problemima starije populacije“ Mladost –Starosti
25.4.2018.Održano Eksterno testiranje učenika završnih razreda srednjih tehničkih škola
18.4.2018.Projekat „Razvijanje čitalačke kulture i navika učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona“ -nastavak aktivnosti
11.4.2018.Održan sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona
3.4.2018.Počela realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona
20.3.2018.Završena petodnevna obuka profesora/ica razredne nastave za realizaciju predškolskih programa