Stručno usavršavanje


13.04.2023Održan online seminar za OPIS školske administratore osnovnih škola
U sklopu redovnog stručnog usavršavanja i prirpema za provođenje polaganja Eksterne mature u osnovnim školama Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore iz osnovnih škola za OPIS informacioni sistem.

04.04.2023Održan online seminar za OPIS školske administratore srednjih škola
U sklopu priprema za provođenje polaganja Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore za OPIS informacioni sistem, module Školski admin, Nastava i Matura.

07.03.2023Počela petodnevna obuka namijenjena profesorima razredne nastave i pedagoga za realizaciju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla kao svoju redovnu aktivnost realizuje petodnevnu obuku za profesore razredne nastave i pedagoge. Obučeni kandidati će zbog nedostatka profesora predškolskog ogdoja biti angažirani na provedbi

02.03.2023Razredna nastava - januar, mjesec edukacija...
U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, organiziran je niz seminar za nastavnike/ce razredne nastave iz osnovnih škola u okviru redovnog stručnog usavršavanja koje se provode u toku jedne školeske godine.

30.01.2023Održan seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore muzičke kulture osnovnih i srednjih škola
U organizaciji pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla ordžan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore muzičke kulture osnovnih i srednjih škola sa područja TK.

25.01.2023Održan seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore biologije osnovnih i srednjih škola
U organizaciji pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla ordžan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore biologije osnovnih i srednjih škola sa područja TK.

25.01.2023Održan seminar nastavnika mašinske struke
U sklopu stručne edukacije nastavnika mašinske struke, dana 24.01.2023. godine u prostorijama Kantonalne privredne komore TK održan je seminar u organizaciji Pedagoškog zavoda.

23.01.2023Održan seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola
U organizaciji pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla ordžan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola sa područja TK. Seminar je održan 18.01.2023.godine

19.01.2023Održan seminar za nastavnike/profesore geografije
U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona realizovan je seminar za nastavnike i profesore geografije iz osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

16.01.2023Održan seminar nastavnika građevinsko-geodetske struke
U sklopu stručne edukacije nastavnika građevinsko-geodetske struke, dana 13.01.2023. godine u prostorijama Kantonalne privredne komore TK održan je seminar u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzla.