Stručno usavršavanje


18.11.2019Održan seminar za odgajatelje, stručne saradnike i saradnike u predškolskim ustanovama
U prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla, organiziran je jednodnevni seminar za odgajatelje, stručne saradnike i saradnike iz predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona.

29.10.2019Plan stručnog usavršavanja zaposlenika u ustanovama obrazovanja, u periodu septembar-decembar 2019.godine
Plan stručnog usavršavanja zaposlenika u ustanovama obrazovanja, u periodu septembar-decembar 2019.godine

01.10.2019Održan seminar za saradnike za ekonomsko finansijske poslove osnovnih i srednjih škola
U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona dana 30.09.2019. godine održan je sa područja Tuzlanskog kantona, na temu:

25.09.2019Održan seminar za direktore i administrativno osoblje ustanova za obrazovanje odraslih
U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda Tuzlanskog kantona, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu,održan je seminar za direktore i administrativno osoblje ustanova za obrazovanje odraslih.

12.09.2019Održan seminar za direktore i sekretare predškolskih ustanova Tuzlanskog kantona
U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda Tuzlanskog kantona, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu,održan je seminar za direktore i sekretare predškolskih ustanova

25.06.2019Peta međunarodna konferencija profesora engleskog jezika TETA 2019
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli Tuzli se 14. i 15. juna 2019. održala peta međunarodna TETA konferencija čija je ovogodišnja tema ''Reflect, Reshape, Refresh''.

19.06.2019Održan seminar na temu "Parnični postupak"
U okviru stručnog usavršavanja zaposlenika u obrazovanju, u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona je dana 17.06.2017. godine održan seminar za sekretare osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, na temu: Parnični postupak.

29.04.2019Završena još dva Oracle Academy treninga za nastavnike informatike osnovnih i srednjih škola
Kao nastavak saradnje između Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ORACLE Academy, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i JU MS elektrotehička škola Tuzla u periodu od 21. januara do 26. aprila 2019.godine održana su još ..

23.04.2019Održani seminari za sekretare osnovnih škola
U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda Tuzlanskog kantona, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu,održani su seminari za sekretare osnovnih škola i to..

09.04.2019Održan seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom
U okviru realizacije jednog od strateških ciljeva Pedagoškog, zavoda, razvoja i jačanja ljudskih i obrazovnih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu, organizuje se seminar za školske administratore i sekretare škola sa posebnim statusom i/ili namjenom.