Seminari


17.09.2018Javni poziv za prijavu na seminare zaposlenika u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona u 2018.godini
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za učešće na seminarima u 2018.godini određenih Planom seminara donesenim od strane Pedagoškog zavoda TK, broj: D-21/1-38-021377/18 od 10.09.2018.godine.

17.09.2018Javni poziv za realizatore seminara za zaposlenike u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona u 2018.godini
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za realizatore seminara u 2018.godini određenih Planom seminara donesenim od strane Pedagoškog zavoda TK, broj: D-21/1-38-021377/18 od 10.09.2018.godine.

08.12.2014Potpisan sporazum o predškolskom odgoju i obrazovanju
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona su u protekle dvije godine, u partnerstvu sa organizacijom Save the Children, te u bliskoj saradnji sa