Stručno usavršavanje


21.04.2021Održan on-line seminar za modul Nastava - osnovne škole
U sklopu redovnog stručnog usavršavanja školskih administratora za modul Nastava za osnovne škole u sklopu razvoja, implementacije i održavanja Obrazovno-Pedagoškog Informacionog Sistema (OPIS)

14.04.2021Održan on-line seminar za školske administratore za maturu u srednjim školama
U sklopu priprema za sprovođenje polaganja Mature za učenike srednjih škola Tuzlanskog kantona, 14.04.2021.godine, održan je on-line seminar za školske administratore u srednjim školama. Na seminaru je prezentiran modul Matura SŠ 2021 u

02.04.2021Održan drugi on-line seminar za modul Nastava - srednje škole
U sklopu pripreme za dovršetak cjelovite implementacije Obrazovno-Pedagoškog Informacionog Sistema (OPIS) OPIS u srednjim školama Tuzlanskog kantona održan je seminar za delegirane osobe koji će administrirati i

26.03.2021Održan on-line seminar za modul Nastava - srednje škole
U sklopu pripreme za dovršetak cjelovite implementacije Obrazovno-Pedagoškog Informacionog Sistema (OPIS) OPIS u srednjim školama Tuzlanskog kantona održan je seminar za delegirane osobe koji će administrirati i

18.03.2021Održan on-line seminar za školske administratore za malu maturu
U sklopu priprema za sprovođenje Eksterne mature za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona održan je on-line seminar za školske administratore za eksternu maturu. Na seminaru je prezentiran modul Mala matura 2021 u okviru OPIS informacionog sistema.

19.02.2021Prijava na seminar za nastavnike-profesore fizike
Prijava na seminar za nastavnike-profesore fizike

03.03.2020Završena petodnevna obuka profesora/ica razredne nastave za realizaciju predškolskih programa
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla realizovao je petodnevnu obuku za profesore/ice razredne nastave koji će u nedostatku profesora predškolskog odgoja raditi na provedbi programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

29.01.2020Održan seminar za nastavnike Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnost –osnovne škole Tuzlanskog kantona
U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla, 27. i 28. januara 2020. godine održan je seminar za nastavnike/ice koji predaju Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti u osnovnim školama Tuzlanskog kantona.

29.01.2020Seminar nastavnika mašinske struke
U sklopu stručne edukacije nastavnika mašinske struke, dana 16.01.2020. godine u prostorijama Kantonalne privredne komore TK održan je seminar u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzla.

29.01.2020Održan seminar za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola TK
Dana 14.01. 2020. godine, u prostorijama Dramar Centra u Tuzli, održan je seminar za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola TK u saradnji sa Udruženjem matematičara TK