Zakoni i pravilnici iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja


Dokumenti
359 KB Pravilnik o napredovanju, praćenju i vrednovanju učenika OŠ
299 KB Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevnima nasilja među i nad djecom
633 KB Pedagoški standardi za osnovne škole - sa izmjenama
160 KB Pravilnik o organizaciji, vremenu i polaganju dopunskih i razrednih i popravnih ispita učenika (Sl.novine TK 2/11)
1,8 MB Pravilnik o .... upisu u registar osnovnih škola 14/16
3,7 MB Pravilnik o vođenju dokumentacije u OŠ
3,2 MB Pravilnik o povredama discipline, postupku za određivanje disciplinske odgovornosti učenika ... 02/17
779 KB Kriteriji za ocjenjivanje direktora osnovnih škola 11/16
710 KB Pravilnik o izmjenama Pravilnika o povredama discipline ... 05/17
3,7 MB Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju dokumentacije u OŠ 08/16
3,0 MB Pravilnik o načinu organizacije i realizacije produženog boravka ... 02/17
1,5 MB Pravilnik o postupku osnivanja i načinu rada VR učenika OŠ 01/17
710 KB Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnivanju i načinu rada VR ... 05/17
2,9 MB Izmjena Pedagoških standarda i opštih normativa za osnovno obrazovanje Sl.N.TK 11/17
154 KB Profil i stručna sprema nastavnika u devetogodišnjoj OŠ - Sl.N.TK 08/12 izmjene i dopune
178 KB Pravilnik o postupku utvrđivanja odgovornosti direktora OŠ - Sl.Novine TK 16/18
172 KB Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece sa pp - Sl.Novine TK 7/19
834 KB Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju TK - prečišćeni tekst (Službene Novine TK 10/2020)
248 KB Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju ...
227 KB Pravilnik o načelima i postupku zaštite djece od diskriminacije ... Sl.N TK 03/21 ...
265 KB Zakon o Izmjeni i dopuni Zakona OO Sl.N TK 08/21
116 KB Zakon o Izmjeni i dopuni Zakona OO Sl.N TK 11/21
121 KB Spisak osnovnih škola upisanih u Registar Sl.N TK 01/18
158 KB Uputstvo u zasnivanju radnog .... instruktivna nastava Sl.N TK 14/20
183 KB Zakon o Izmjeni i dopuni Zakona OO Sl.N TK 22/21
116 KB Pravilnik o izmjenama ... vođenja dokumentacije u OŠ Sl.N TK 01/19
279 KB Pravilnik o obilježavanju značajnijih datuma u školi
467 KB Pravilnik o organizaciji takmičenja učenika osnovnih škola TK Sl.N. TK 01/23