Ustanove


Centar za obrazovanje odraslih Gračanica

  Adresa : Patriotske lige bb, Gračnica
Telefon : 035/708-307
direktor :
e-mail : obrazovanje.odraslih@bih.net.ba
web-stranica : www.obrazovanje-odraslih.ba

Centar za obrazovanje odraslih Tuzla

  Vjekoslava Tunjića 15, Tuzla
Telefon : 035/369-545
direktor : 
e-mail : info@centar-tuzla.com
web-stranica : www.centar-tuzla.com

Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice

  Bosanska bb, Živinice
Telefon : 035/750-471
direktor : 
e-mail : obrazovni-centar@hotmail.com
web-stranica : obrazovni-centar.com.ba

 


Dokumenti