Takmičenja osnovnih škola


16.01.2019Kalendar takmičenja učenika za školsku 2018/2019 godinu
U nastavku možete preuzeti Kalendar takmičenja učenika osnovnih škola za školsku 2018./2019.godinu.

30.11.2018Katalog zadataka iz Hemije za takmičenja učenike osnovnih škola
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla, objavljuje katalog zadataka iz hemije za pripremu takmičenja učenika osnovnih škola (u prilogu).

27.10.2017Kalendar takmičenja učenika osnovnih škola za školsku 2017/2018 godinu
Kalendar takmičenja učenika osnovnih škola za školsku 2017/2018 godinu

25.09.2017Katalog iz Engleskog jezika za takmičenja učenika osnovnih škola
U nastavku možete preuzeti Katalog iz Engleskog jezika za takmičenja učenika osnovnih škola objavlejenog u septembru 2017.godine.

27.03.2017Održano kantonalno takmičenje iz hemije za osnovne škole
U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona u JU Osnovna škola „Stjepan Polje“ u Gračanici 25.03.2017.godine (subota) održano je kantonalno takmičenje iz hemije za osnovne škole.

30.01.2017Katalog zadataka iz Fizike za takmičenja učenika osnovnih škola
Katalog je nastao kao plod saradnje Društva fizičara u TK i Pedagoškog zavoda TK. Katalog sluzi za lakeše pripremanje učenika osnovnoih škola za takmikčenje iz fizike.

17.10.2016Kalendar takmičenja za školsku 2016/2017 godinu
Kalendar takmičenja učenika osnovnih škola za školsku 2016/2017 godinu

29.04.2016Održano takmičenje osnovnih i srednjih škola iz projekta „Građanin“
Na dvadesetom kantonalnomm takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola u poznavanju programa "CIVITAS" (o građanskom društvu, demokratiji i ljudskim pravima), održanom 25. i 26. aprila 2016. godine u J.U. “Druga osnovna škola” Srebrenik

25.04.2016Održano Kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola
U subotu, 23.04.2016. godine, u OŠ "Solina" održano je Kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona.

11.04.2016Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike/ce osnovnih škola TK-a
U subotu, 09.04.2016. godine u JU OŠ „Rapatnica“ iz Rapatnice, Općina Srebrenik, održano je Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike/ce osnovnih škola TK.