Takmičenja osnovnih škola


16.04.2024Održano kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola
Dana 04.04.2024. u prostorijama JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ održano je kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola.

26.04.2024Održano kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola TK iz Njemačkog jezika
Održano kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola TK iz Njemačkog jezika

25.04.2024Kantonalnog takmičenja iz Hemije za učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona
Kantonalnog takmičenja iz Hemije za učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona

25.04.2024Održano kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona iz Engleskog jezika i književnosti
Održano kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona iz Engleskog jezika i književnosti

23.04.2024Održano kantonalno takmičenje učenika iz osnovnih škola Tuzlanskog kantona iz Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti
Održano kantonalno takmičenje učenika iz osnovnih škola Tuzlanskog kantona iz Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti

19.04.2024Kantonalnog takmičenja iz Biologije za učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona
Kantonalnog takmičenja iz Biologije za učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona

19.04.2024Kantonalnog takmičenja iz Biologije za učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona
Kantonalnog takmičenja iz Biologije za učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona

09.04.2024Kantonalno takmičenje iz Likovne kulture
Dana 05.04.2024. godine održano je kantonalno takmičenje iz likovne kulture u JU OŠ ,,Brčanska Malta” Tuzla, za učenike osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Učešće na kantonalnom takmičenju uzele su 53 osnovne škole sa Tuzlanskog kantona.

03.04.2024Održano kantonalno takmičenje iz Geografije
ana 02.04.2024. godine u JU OŠ “Teočak” Teočak održano je kantonalno takmičenje iz predmeta Geografija, za učenike osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona

22.03.2024Održano Kantonalno takmičenje iz historije za učenike osnovnih škola TK
U srijedu, 20. marta 2024. godine, u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i izvrsnog domaćinstva JU OŠ „Lukavac Grad“ iz Lukavca