Takmičenja osnovnih škola


27.10.2017Kalendar takmičenja učenika osnovnih škola za školsku 2017/2018 godinu
Kalendar takmičenja učenika osnovnih škola za školsku 2017/2018 godinu

25.09.2017Katalog iz Engleskog jezika za takmičenja učenika osnovnih škola
U nastavku možete preuzeti Katalog iz Engleskog jezika za takmičenja učenika osnovnih škola objavlejenog u septembru 2017.godine.

27.03.2017Održano kantonalno takmičenje iz hemije za osnovne škole
U organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona u JU Osnovna škola „Stjepan Polje“ u Gračanici 25.03.2017.godine (subota) održano je kantonalno takmičenje iz hemije za osnovne škole.

30.01.2017Katalog zadataka iz Fizike za takmičenja učenika osnovnih škola
Katalog je nastao kao plod saradnje Društva fizičara u TK i Pedagoškog zavoda TK. Katalog sluzi za lakeše pripremanje učenika osnovnoih škola za takmikčenje iz fizike.

17.10.2016Kalendar takmičenja za školsku 2016/2017 godinu
Kalendar takmičenja učenika osnovnih škola za školsku 2016/2017 godinu

29.04.2016Održano takmičenje osnovnih i srednjih škola iz projekta „Građanin“
Na dvadesetom kantonalnomm takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola u poznavanju programa "CIVITAS" (o građanskom društvu, demokratiji i ljudskim pravima), održanom 25. i 26. aprila 2016. godine u J.U. “Druga osnovna škola” Srebrenik

25.04.2016Održano Kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola
U subotu, 23.04.2016. godine, u OŠ "Solina" održano je Kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona.

11.04.2016Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike/ce osnovnih škola TK-a
U subotu, 09.04.2016. godine u JU OŠ „Rapatnica“ iz Rapatnice, Općina Srebrenik, održano je Kantonalno takmičenje iz matematike za učenike/ce osnovnih škola TK.

15.01.2016Zbirka zadataka iz matematike za pripremu takmičenja u osnovnim školama Tuzlanskog kantona
Objavljena Zbirka zadataka iz matematike za pripremu takmičenja u osnovnim školama Tuzlanskog kantona

20.10.2015Kalendar takmičenja za školsku 2015/2016.godinu - osnovne škole
Kalendar takmičenja - školska 2015/2016.godina za osnovne škole