Vrednovanje rada osnovnih škola Tuzlanskog kantona


30.12.2016Vrednovanje rada škola za 2015/2016 godinu
Rezultati vrednovanje rada osnovnih škola za školsku 2015/2016 godinu

06.10.2015Rezultati vrednovanja rada osnovnih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2013/14 godinu
Rezultati vrednovanja rada osnovnih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2013/14 godinu

07.10.2015Vrednovanje rada škola za školsku 2014/2015 godinu
Rezultati vrednovanja osnovih škola za školsku 2014/2015 godinu