Osnovne škole sa područja općine Gračanica


OŠ ''Hasan Kikić'' Gračanica

 

 

Adresa : 111. Gračaničke brigade 2, 75320 Gračanica
Telefon : 035 700 430; 035 703 072 
fax: 035 700 431
direktor: Džemal Zahirović
e-mail : os.kikic.gracanica@montk.gov.ba
web-stranica : www.juoshk.com  Google maps


OŠ Druga osnovna škola Gračanica

 

Adresa: Patriotske lige b.b.
Grad: 75320 Gračanica, BiH
Tel/Fax: +387 35 708 333

direktor: Enes Begović
e-mail: drugaosnovna.gracanica@montk.gov.ba
Web stranica:  Google maps


OŠ "Džakule" Gračanica

Kontakt osoba:
Adresa: Džakule Centar-bb, BiH

Mjesto: 75 328 Džakule, BiH
Tel/Fax: +387 35 719 663
Tel: +387 35 719 663

direktor: Huso Kulović
e-mail: os.dzakule@montk.gov.ba
Web stranica: 


OŠ ''Doborovci'' Doborovci, Gračanica

Adresa : Doborovci bb, 75320 Gračanica
Telefon : 035/798-061
direktor : Senad Zaketović
e-mail: os.doborovci@montk.gov.ba

web-stranica:

OŠ ''Gornja Orahovica'' Gornja Orahovica, Gračanica 

   

Adresa : Gornja Orahovica bb, 75320 Gračanica
Telefon : 035/710-250
direktor : Osmanbegović Mirsad
e-mail : os.gornjaorahovica@montk.gov.ba
web-stranica :


OŠ ''Lukavica'' Gračanica

   Adresa : Ograđenica bb Lukavica, 75320 Gračanica
Telefon : 035/729-106
direktor : Almedin Devedžić
e-mail : os.lukavica@montk.gov.ba
web-stranica : www.osnovnaskolalukavica.com.ba

OŠ ''Malešići'' Malešići, Gračanica 

  Adresa : Hodžići bb Malešići, 75320 Gračanica 
Telefon : 035/796-061
direktor : Mirsad Mujkić
e-mail os.malesici@montk.gov.ba
web-stranica : www.juosmalesici.com.ba

OŠ ''Miričina'' Gračanica

  Adresa : Miričina bb, 75320 Gračanica
Telefon : 035/716-336
direktor : Asmir Fazlić
e-mail : os.miricina@montk.gov.ba
web-stranica :

OŠ ''Orahovica'' Orahovica Donja Gračanica

  Adresa : Orahovica Donja bb, 75320 Gračanica
Telefon : 035/712-144 i 035/703 979
direktor : Elvir Mujić
e-mail :os.orahovica@montk.gov.ba
web-stranica : 


OŠ ''Soko'' Gračanica 

   Adresa : Soko bb, 75320 Gračanica
Telefon : 035/790-282
direktor : Nermin Zaketović
e-mail : os.soko@montk.gov.ba
web-stranica : 

OŠ ''Stjepan Polje'' Gračanica

  Adresa : Stjepan Polje bb, 75320 Gračanica
Telefon : 035/792-019
direktor : Šefika Halilčević
e-mail : os.stjepanpolje@montk.gov.ba
web-stranica : www.osstjepanpolje.weebly.com
  

 Osnovna muzička škola Gračanica

  Adresa :
Telefon : 035/703 953
direktor : Almir Hadžić
e-mail : osnovnamuzicka.gracanica@montk.gov.ba
web-stranica :