Misija Pedagoškog zavoda


 •  Pomoc školama:
  • Profesionalna podrška školskom menadžmentu i nastavnicima/icama putem usavršavanja, pracenja i savjetovanja
  • Podrška menadžmentu pri razvoju organizacije škole
  • Pracenje standarda kvaliteta
  • Mjerenje kvaliteta rada škole
  • Stvaranje prostornih, tehnickih i materijalnih uvjeta za kvalitetno i efektivno usavršavanje nastavnika/ica

 

 • Usluge drugim organizacijama:
  • Pracenje realizacije nastavnog plana i programa za sve nivoe obrazovanja
  • Izrada prijedloga glede izmjena i dopuna nastavnog plana i programa
  • Funkcija posredovanja medu relevantnim institucijama (ministarstvo-škola, NVO-škola, univerzitet-škola, lokalna zajednica-škola, privreda-škola)
  • Formiranje baze podataka i usluge informiranja

 

 • Spremnost na reakciju prema tržišnim zahtjevima
 • Profesionalno jacanje osoblja  i angažman spoljnih saradnika za ponude usavršavanja nastavnika/ica i  vanjskih korisnika,
 • Izrada ponuda usavršavanja/kataloga za nastavnike/ice i vanjske korisnike (Privredna komora, Zavod za zapošljavanje i drugi korisnici u i van kantona).