Nastavni planovi i programi za osnovno obrazovanje


Opće obrazovni predmeti

Nastavni plan i program za 1. razred osnovna škola
Nastavni plan i program za 2. razred osnovna škola
Nastavni plan i program za 3. razred osnovna škola
Nastavni plan i program za 4. razred osnovna škola
Nastavni plan i program za 5. razred osnovna škola
Nastavni plan i program za 6. razred osnovna škola
Nastavni plan i program za 7. razred osnovna škola
Nastavni plan i program za 8. razred osnovna škola
Nastavni plan i program za 9. razred osnovna škola

Izmjene NPP za 1. i 2. razred osnovne škole

Izmjene i dopune NPP za osnovnu muzičku i baletsku školu u dijelu profila nastavnika 02/15


Vjeronauka

Nastavni plan i program I_vjeronauk za 1. razred osnovna škola
Nastavni plan i program I_vjeronauk za 2. razred osnovna škola
Nastavni plan i program I_vjeronauk za 3. razred osnovna škola
Nastavni plan i program I_vjeronauk za 4. razred osnovna škola
Nastavni plan i program I_vjeronauk za 4. razred osnovna škola- 2 sata
Nastavni plan i program I_vjeronauk za 5. razred osnovna škola


 Zajedničke jezgre nastavih planova i programa (ZJNPP)

definisane na ishodima učenja

Smjernice za implementaciju zajedničke jezgre

ZJNPP za B/H/S jezike

ZJNPP za strane jezike

ZJNPP za društveno humanističko područje

ZJNPP za građansko obrazovanje

ZJNPP za historiju

ZJNPP za matematičko područje

ZJNPP za tehniku i informacione tehologije

ZJNPP za prirodne nauke

ZJNPP za Biologiju, Prirodu, Moja okolina

ZJNPP za Geografiju, Društvo, Moja okolina

ZJNPP za Fiziku

ZJNPP za Hemiju