Eksterna matura - srednje škole


29.02.2024Održan sastanka Kantonalne maturalne komisije za polaganje mature u srednjim školama
U sklopu priprema za provođenje polaganja mature učenika završnih razreda srednjih škola Tuzlanskog kantona, održan je sastanak Kantonalne maturalne komisije

08.09.2023Završeno polaganje mature za učenike srednjih škola u majsko-junskom, vanrednom junskom i augustovskom roku za 2022./2023.školsku godinu
Na kraju školske 2022/2023. godine u okviru tri ispitna roka izvršeno je polaganje mature učenika svih srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona. Na prvom majsko-junskom roku, koji održan u periodu

09.02.2023Održano polaganje Eksterne mature u srednjim školama u januarskom roku
U periodu od 18.01. do 26.01.2023.godine u okviru redovnog januarskog roka, održano je polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona.

16.01.2023Januarski rok za polaganje eksterne mature učenika srednjih škola
U periodu od 18.01. do 26.01.2023.godine u srednjim školama Tuzlanskog kantona održat će se januarski rok polaganja eksterne mature za učenike koji u prethodnim rokovima nisu ili pristupili polaganjau ili nisu položili maturu.

08.09.2022Održano polaganje Eksterne mature u srednjim školama u augustovskom roku
U periodu od 30.08. do 07.09.2022.godine u okviru redovnog augustovskog roka, održano je polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona. Na ovam roku polaganju mature su pristupili

13.06.2022Završeno polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona
Sa današnjim danom, završeno je junski rok polaganje Eksterne mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona. Učenici su testirani iz sljedećih maturalnih oblasti: Fizika, Engleski jezik i Informatika.

26.05.2022Počelo polaganje Eksterne mature u srednjim školama
Danas, 26.05.2022.godine, sa početkom u 10.00 časova počelo je polaganje mature u svim srednjim školama Tuzlanskog kantona. Učenici, danas, polažu Integralni test kao jednu provjeru općeg znanja iz zajedničkih maturalnih oblasti

12.01.2021Web stranica za Eksternu maturu učenika srednjih škola
Opća matura za učenike srednjih škola TK