Ustanove iz srednjeg obrazovanja


Mješovita Srednja škola Banovići

  Adresa : Branilaca 33, 75290 Banovići
telefon : 035/876-739; 035/871 325
direktor : Said Hasanbegović
e-mail: mss.banovici@montk.gov.ba
web-stranica :

Mješovita srednja škola Doboj-istok

 

Adresa: Velika Brijesnica bb, 74207 Klokotnica
Telefon: 035/723-250, 035/723-460
Direktor: Senada Džanić
E-mail: mss.dobojistok@montk.gov.ba

web.stranica: www.mssdobojistok.com


Mješovita srednja škola Čelić

Adresa: Čelić bb, 75246 Čelić
telefon: 035/668-011
direktor: Amna Avdić
e-mail: mss.celic@montk.gov.ba
web-stranica : www.mss-celic.webs.com

Gimnazija ''Dr. Mustafa Kamarić'' Gračanica

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 2, 75320 Gračanica
Telefon: 035/706-435
Direktor: Minka Kurtović
E-mail: gimnazija.gracanica@montk.gov.ba
web-stranica: www.gimnazija-gracanica.com

Mješovita srednja škola Gračanica

   adresa: Mula Mustafe Bašeskije 2, 75320 Gračanica
telefon: 035/706-434; 035/702 135
direktor: Midhat Beganović
e-mail: mss.gracanica@montk.gov.ba
web-stranica: http://mssgracanica.com/

Gimnazija ''Mustafa Novalić'' Gradačac

   Adresa: Sarajevska bb, 75250 Gradačac
Telefon: 035/821-150
Direktor: Mirsad Djedović
E-mail: gimnazija.gradacac@montk.gov.ba
web-stranica: http://gimnazijagradacac.weebly.com/

Mješovita srednja škola ''Hasan Kikić'' Gradačac

   adresa: Huseina-kapetana Gradaščevića, 75250 Gradačac
telefon: 035/819-940
direktor: Zijad Mahmutović
e-mail: mss.gradacac@montk.gov.ba
web-stranica: www.msshasankikic-gradacac.com.ba

Mješovita srednja škola Lukavac

   adresa: Školska 5, 75300 Lukavac
telefon: 035/550-540
direktor: Amir Hodžić
e-mail: mss.lukavac@montk.gov.ba
web-stranica: http://msslukavac.edu.ba/

Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac

   adresa: Školska 5, 75300 Lukavac
telefon: 035/550-250
direktor: Mubekir Bećirović
e-mail: ehs.lukavac@montk.gov.ba
web-stranica: www.ehs.edu.ba


Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac

   adresa: Školska 5, 75300 Lukavac
telefon: 035/553-377
direktor: Elvir Ibeljić
e-mailems.lukavac@montk.gov.ba
web-stranica: http://msemsl.wordpress.com/

Mješovita srednja škola Kalesija

  adresa: Patriotske lige bb, 75260 Kalesija
telefon: 035/631-043
direktor : Mensur Malović
e-mail: mss.kalesija@montk.gov.ba
web-stranica: https://msskalesija.com/
  

Mješovita srednja škola ''Musa Ćazim Ćatić'' Kladanj

  adresa : Kladanjskih brigada 88a, 75280 Kladanj
telefon : 035/621-215
direktor : Muriz Halilović
e-mail: mss.kladanj@montk.gov.ba
web-stranica : www.msskladanj.edu.ba

Mješovita srednja škola Sapna

   adresa: 206. viteške brigade bb 75411 Sapna
telefon: 035 597 067
direktor:  Admir Selimović
e-mail: mss.sapna@montk.gov.ba
web-stranica:

Mješovita srednja škola Srebrenik

  adresa: Radnička 19, 75350 Srebrenik
telefon: 035/645-679; 644 106
direkto : Mehmedalija Smajlović
e-mailmss.srebrenik@montk.gov.ba
web-stranica: www.msssrebrenik.com.ba

Mješovita srednja škola Teočak

  adresa : Teočak bb, 75414 Teočak
telefon : 035/755-562, 035/755-561
direktor : Nermin Mulaosmanović
e-mail : mss.teocak@montk.gov.ba
web:  http://mssteocak.com/

Behram-begova medresa Tuzla

  adresa: Mihajla Pupina 1, 75000 Tuzla
telefon: 035/281-151, 035/281-152
direktor: Ahmed Hatunić
e-mail: info@bbm.edu.ba; info@medresatz.edu.ba
web-stranica: http://bbm.edu.ba/

Gimnazija ''Ismet Mujezinović'' Tuzla

  adresa : Muhameda Hevaija Uskufija 3, 75000 Tuzla
telefon : 035/251-472
direktor: Amela Zaimović
email: gimtz@montk.gov.ba
web-stranica: https://gim.ba/

Gimnazija ''Meša Selimović'' Tuzla

  adresa : Muharema Fizovića 1, 75000 Tuzla
telefon : 035/247-631; 363 070
direktor : Alma Šehanović
e-mail: gmstz@montk.gov.ba
web-stranica : www.gmstz.stud.ba

Katolički školski centar ''Sveti Franjo'' Tuzla

   adresa : Klosterska 14, 75000 Tuzla
telefon : 035/300-841
direktor : Alen Matošević
e-mail: direktor.gim@ksc-tuzla.edu.ba; tajnistvo.gim@centar.ksc-tuzla.edu.ba
web-stranica : www.ksc-tuzla.edu.ba

Mješovita srednja elektro-tehnička škola Tuzla

  adresa: Muhameda Hevaija Uskufija 2, 75000 Tuzla
telefon: 035/281-167,035/311-161
direktor: Mirnes Avdić
e-mail: ets.tuzla@montk.gov.ba
web-stranica: www.etstuzla.edu.ba

Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla

 

adresa: Bosne Srebrene 61, 75000 Tuzla
telefon: 035/228-513
direktor: Kadrija Ibišević
e-mail: gradjevinska.tuzla@montk.gov.ba
web-stranica: https://gradgeotuzla.wixsite.com/website-2


Mješovita srednja hemijska škola Tuzla

  adresa : Bosne Srebrene 8, 75000 Tuzla
telefon : 035/281-092
direktor : Alija Mrkonjić
e-mail: hemijska.tuzla@montk.gov.ba
web-stranica : www.hemijskaskola.com.ba

Mješovita srednja mašinska škola Tuzla

  adresa : Bosne Srebrene 6, 75000 Tuzla
telefon : 035/315-800
direktor : Nihada Šerbegović
e-mail: masinska.tuzla@montk.gov.ba
web-stranica : www.msms-tuzla.edu.ba

Mješovita srednja rudarska škola Tuzla

  adresa : Bosne Srebrene 61, 75000 Tuzla
telefon : 035/228-516
direktor : Almira Derdemez
e-mail: rudarska.tuzla@montk.gov.ba
web-stranica:http://rudarska.ba/

Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla

  adresa : Bosne Srebrene 6, 75000 Tuzla
telefon : 035/315-391, 035/315-390, 035/315-392
direktor : Asmir Selimi
e-mail: saobracajna.tuzla@montk.gov.ba
web-stranica :

Mješovita srednja škola Tuzla

  adresa: Bosne Srebrene 8, 75000 Tuzla
telefon : 035/282-548, 035/216-808
direktor : Seniha Dervišević
e-mail:  mss.tuzla@montk.gov.ba
web-stranica : www.msstuzla.com.ba

Turističko-ugostiteljska škola Tuzla

  adresa : Muhameda Hevaija Uskufija 3, 75000 Tuzla
telefon : 035/247-900
direktor : Jasmin Imamović
e-mail: turisticka.tuzla@montk.gov.ba
web-stranica : http://turug.weebly.com/

Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla

 

adresa : Muhameda Hevaija Uskufija 3, 75000 Tuzla
telefon : 035/271-007
direktor: Munevera Rahmanović Hrbat
e-mail: ekonomska.tuzla@montk.gov.ba
web-stranica: www.ekonomskotrgovinska.com


Srednja medicinska škola Tuzla

 

adresa : Fra Grge Martića 5, 75000 Tuzla
telefon : 035/252-040
direktor : Abid Begović
e-mail:medicinska.tuzla@montk.gov.ba
web-stranica : https://smstz.edu.ba/


Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla

  adres: Mirze Delibašića 2, 75000 Tuzla
telefon: 035/262-531
direktor: Dejan Milkunić
e-mail: srednjamuzicka.tuzla@montk.gov.ba

Richmond Park International Secondary School

 

adres: Slavinovićkog odreda bb, 75000 Tuzla
telefon: 035/951-315
direktor: Ali Oge
e-mail: tuzla@rps.edu.ba
web stranica: https://tuzla.rps.edu.ba/


 

Mješovita srednje "Savremeno-umjetnička škola" Tuzla

 
 

 
Adresa: Izeta Sarajlića 1D, 75000 Tuzla
telefon: 035/280-026
direktor: Adnan Mujkić
e-mail:
info@sus.edu.ba
web stranica:
www.sus.edu.ba


Gimnazija Živinice

  adresa: Prva ulica 58b, 75270 Živinice
telefon: 035/772-612
direktor: Jasna Srabović
e-mailgimnazija.zivinice@montk.gov.ba
web-stranica: www.gimnazijazivinice.webs.com

Mješovita srednja škola Živinice

  adresa: Prva ulica 58b, 75270 Živinice
telefon: 035/772-611
direktor: Edis Čičkušić
e-mail: mss.zivinice@montk.gov.ba
web-stranica: www.mss-zivinice.com