Osnovne škole sa područja općine Gradačac


OŠ "Dr.Safvet-beg Bašagić" Gradačac

  Kontakt osoba:
Adresa: Žrtava Srebrenice 5
Grad: 76250 Gradačac, BiH
Tel/Fax: +387 35 821 850
e-mail: os.basagic@montk.gov.ba
Web stranica: http://www.basagic.ba/

OŠ ''Edhem Mulabdić'' Međiđa Donja, Gradačac

  Adresa : Međida Donja bb, 76250 Gradačac
Telefon : 035/869-026
direktor : Enida Mulaomerović
e-mail : os.mulabdic@montk.gov.ba
web-stranica :

OŠ ''Hamdija Kreševljaković'' Kamberi, Gradačac

  Adresa : Kamberi bb - Mionica II, 76250 Gradačac
Telefon : 035/857-243
direktor :  Amir Mujkanović
e-mail : os.kresevljakovic@montk.gov.ba
web-stranica :

OŠ ''Hasan Kikić'' Gradačac

  Adresa : Vida 1, 76250 Gradačac
Telefon : 035/852-414
direktor : Osman Pobrić
e-mail : os.kikic.gradacac@montk.gov.ba
web-stranica: www.oshasankikic.tk/

OŠ ''Ivan Goran Kovačić'' Gradačac

 

Adresa : Husein-kapetana Gradaščevića 53, 76250 Gradačac
Telefon : 035/821-240
direktor : Selmir Karić
e-mail : os.kovacic@montk.gov.ba

web-stranica : www.igkgradacac.com


OŠ ''Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak'' Srnice Donje, Gradačac

  Adresa : Srnice Donje bb, 76250 Gradačac
Telefon : 035/858-004
direktor : Meliha Đonlić
e-mail :os.ljubusak@montk.gov.ba
web-stranica :

OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'' Zelinja Donja,Gradačac

  Adresa : Zelinja Donja 196, 76250 Gradačac
Telefon : 035/829-800
direktor : Ervada Sinanović
e-mail : os.catic@montk.gov.ba
web-stranica :