Aktuelnosti

Pregleda: 2772

Sastanak sa predstavnicima Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona

15.10.2018.

Dana 11.10.2018.godine, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, dr.sci.Nikola Čiča, primio je predstavnike Društva pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona. Sastanku su prisustvovali i savjetnici pedagoškog zavoda, mr.sc.Ediba Pozderović, prof.Sead Jahić i prof.Izet Numanović. Tokom sastanka razgovaralo se o statusu pedagoga-psihologa u školama, kao i o jačanju saradnje između Društva pedagoga i psihologa i Pedagoškog zavoda, a u cilju poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama širom našeg kantona.

S obzirom na obostranu saglasnost da saradnju između Pedagoškog zavoda i Društva pedagoga i psihologa treba nastaviti, produbiti i ojačati, predstavnici Društva ponudili su i stavili na raspolaganje svoje stručne i kadrovske resurse za realizaciju različitih vidova stručnog usavršavanja i naučno-istraživačkog rada.
 
 
Predsjednica Društva, mr.sc.Adina Arapčić, uručila je ovom prilikom zahvalnicu direktoru Pedagoškog zavoda za dosadašnju saradnju i pružanje podrške Društva.

Izvor: Nedim Prelić