Aktuelnosti

Pregleda: 3777

Sastanak sa defektolozima u osnovnim školama i priprema za eksternu maturu

14.2.2019.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla i  Komisija za izradu testova za učenike sa smetnjama u razvoju u osnovnim školama Tuzlanskog kantona, organizovali su zajednički sastanak sa defektolozima koji rade u osnovnim školama. Tema sastanka je bila:”Organizacija i realizacija mature za učenike sa smetnjama u razvoju koji osnovno obrazovanje pohađaju prema prilagođenim NPiP”.

Koordinator na sastanku bio je Izet Numanović, službenik Pedagoškog zavoda.

Članovi komisije u sastavu su zaposlenici/nastavnici u JU Zavod za odgoj I obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom I fizičkom razvoju Tuzla.:

  • ·         Selma Hodžić,
  • ·         Mirela Žilić,
  • ·         Azra Dautović,
  • ·         Muamer Jaganjac i
  • ·         Sanela Ćosić.

 

Komisija je prezentirala način organizacije i realizacije Eksterne mature a sa defektolozima iz osnovnih škola razgovaralo se o svim proceduralnim i tehničkim obavezama škole i defektologa.

Poseban osvrt na sastanku je bio na formulaciju i strukturu testova za učenike koji osnovno obrazovanje završavaju prema prilagođenim programima.

Na kraju sastanka, izvedeni su odgovarajući zaključci koji će biti upućeni školama kao uputstvo o postupanju, kao dio koji se odnosi na aktivnosti unutar cijelog procesa organizacije I realizacije Eksterne mature.

Zahvaljujemo svim učesnicima u radu današnjeg sastanka, Komisiji za izradu testova za učenike sa smetnjama u razvoju u osnovnim školama Tuzlanskog kantona   JU Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju Tuzla.

 


Izvor: Izet Numanović, stručni savjetnik