Aktuelnosti

Pregleda: 2317

Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature u osnovnim školama

5.3.2019.

U okviru priprema za održavanje četvrte Eksterne mature za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona održan je seminar za školske administratore. Seminar je održan 05.03.2019.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog. Na seminaru je prisustvovalo preko osamdeset školskih administratora, iz svake skole po jedan, koji su zaduženi za korištenje on-line sistema za eksternu maturu.

U okviru seminara obrađevina su sljedeće teme:

  1. evidentiranje i ažuriranje prijava učenika za polaganje eksterne mature,
  2. praćenje i objavljivanje spiskova prijavljenih učenika i rezultata polaganja eksterne mature,
  3. izrade izvještaja o provedenoj eksternoj maturi,
  4. printanje zapisnika i uvjerenja za učenike koji su polagali eksternu maturu,
  5. printanje uvjerenja i svjedodžbi za uspjeh učenika u toku redovnog školovanja i
  6. administriranje školskog sistema.

U okviru ovog seminara definisani su rokovi za završetak prijava učenika za polaganje mature kao i načini razmjene informacija u ovom procesu.

Predavač na seminaru je bio stručni savjetnik Đulaga Hadžić.