Aktuelnosti

Pregleda: 1532

Seminar za školske administratore za provođenje eksterne mature i sekretare škola u općim gimnazijama

19.3.2019.

U okviru priprema za održavanje Eksterne mature za učenike općih gimnazija održan je seminar za školske administratore i sekretare gimnazija i srednjih škola koje u svom sastavu imaju učenike općih gimnazija. Seminar je održan 19.03.2019.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog. Na seminaru je prisustvovalo preko dvadeset učesnika iz gimnazija i srednjih škola koje u svom sastavu imaju opću gimnaziju.

U okviru seminara obrađene su sljedeće teme:

  1. evidentiranje i ažuriranje prijava učenika za eksternu maturu,
  2. praćenje i objavljivanje spiskova prijavljenih učenika i rezultata eksterne mature,
  3. izrade izvještaja o provedenoj eksternoj maturi,
  4. modul zaposlenici i
  5. administriranje školskog sistema.

U okviru ovog seminara definisani su rokovi za završetak prijava učenika za eksternu maturu i načini razmjene informacija u ovom procesu.

Predavač na seminaru je bio stručni savjetnik Đulaga Hadžić.