Aktuelnosti

Pregleda: 746

Održan sastanka Glavne maturalne komisije za polaganje mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona

19.1.2021.

 

Glavna maturalna komisije za polaganje mature u srednjim školama Tuzlanskog kantona (Komisija) je, 18.01.2021. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Pedagoškog zavoda TK, održala je svoj prvi radni sastanaka u okviru priprema za polaganje mature u srednjim školam u školskoj 2020/2021.godini. Sastanku su prisustvovali svi članovi Komisije u sljedećem sastavu:

 

  1. Prof.dr. Nihada Džanić Delibegović, predsjednik
  2. Fikret Vrtagić, član
  3. Dr.sc. Nikola Čiča, član
  4. Prof.dr. Enes Duvnjaković, član
  5. Prof. Jasmin Imamović, član
  6. Doc.dr.Đulaga Hadžić, član
  7. Prof.dr. Hariz Agić, sekretar

 

Na sastanku su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda:

  • Stanje u pripremama za održavanje mature u srednjim školama TK
  • Naredni koraci: Dinamika rada, okvirni gabariti, vremenski okvir, sastanci sa predmetnim komisijama i  školskim menadžmentima.
  • Razno.

Nakon iscrpne diskusije, Komisija je usvojila određene zaključke i prijedloge termina za polaganje mature na kraju školske 2020/2021.godine, koje je uputila nadležnom Ministarstvu i Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

Tuzla, 18.01.2020.godine


Izvor: Hariz Agić, stručni savjetnik