Aktuelnosti

Pregleda: 1817

Počela realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona

21.4.2021.

 

U ponedjeljak 19.04.2021.godine počela realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, za djecu koja su se ove godine upisala u osnovnu školu.

Program traje 150 sati i provodit će se do 28. juna. Program pohađa preko tri hiljade mališana raspoređeni u 190 odgojnih grupa, koji inače ne idu u vrtiće, uz uvažavanje higijensko-epidemioloških mjera i u skladu s Pedagoškim standardima za predškolski odgoj i obrazovanje.

Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja na području Tuzlanskog kantona provode javne predškolske ustanove čiji je osnivač grad ili općina, dok su u općinama koje nemaju osnovanu javnu predškolsku ustanovu (Kalesija, Sapna, Teočak i Čelić) brigu o provođenju preuzele općinske administracije što je za svaku pohvalu.

Važno je napomenuti da je za realizaciju ovoga programa u gradskim i općinskim budžetima na području Tuzlanskog kantona svake godine obezbjeđuje preko 300.000,00 KM, a da se u podršku predškolstvu već duži niz godina uključila i Vlada Tuzlanskog kantona obezbjeđujućiu budžetu svake godine preko 300.000,00 KM putem resornog Ministarstva dok Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona pruža kontinuiranu stručnu podršku.

U posjeti realizacije Obaveznog programa predškolskog odogja i obrazovanja danas smo bili u općini Čelić i Javnoj ustanovi "Gradska biblioteka" Čelić kojoj je od općinske administracije povjerena realizacija Obaveznog programa i bili više nego zadovoljni kompletnom organizacijom.


Izvor: Ramiz Nurkić, stručni savjetnik