Aktuelnosti

Pregleda: 579

Održan seminar na temu "Realizacija nastave orijentisane ka djelovanju"

27.1.2022.

Seminar je održan u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona prema planu seminara za ovu školsku godinu. Zbog trenutne epidemiološke situacije broj učesnika je bio ograničen, ali su prisutni imali priliku vidjeti kako mogu realizirati jednu nastavnu jedinici kroz teorijski i praktični dio.

 

Učesnici seminara su kroz simuliranje izvođenja nastavne jedinice imali priliku razmijeniti iskustva u izvođenju nastave stručne teorijskog i praktičnog dijela. tokom seminara prisutni su imali priliku osim teorijskog dijela koristiti softver za simulaciju rada elektronskog sklopa te nakon realizacije na montažnoj ploči i mjerenja signala pristupiti i izradi konkretnog elektronskog sklopa.

 

Iskustva koja su stekli, u narednom periodu će moći primijeniti u realizaciji nastave predmeta u svojim školama.

 

 

Osim teme vezane za ovaj seminar, kolege su iskoristile priliku da razmijene dosadašnja iskustva u svome radu kao i da dogovore aktivnosti u narednom periodu.

Predavači na seminaru su bili profesori iz JU MS elektrotehničke škole Tuzla; mr.sci.Sejfudin Agić, Jasmina Omerdić, Sabrina Kahrimanović i Asmir Mandžukić.

https://rtvtk.ba/ets-edukacije-strateski-plan-unaprjedjenja-nastave/


Izvor: Josip Vojnić, stručni savjetnik