Aktuelnosti

Pregleda: 469

Potpisan Memorandum o saradnji

16.2.2022.

 

Dana, 15.02.2022. godine, u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, potpisan je Memorandum o saradnji između direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, direktorica JU OŠ “Banovići “ i JU OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”, te koordinatora Centara za razvoj inkluzivnih praksi Banovići i Gradačac.

Cilj potpisivanja Memoranduma je stvaranje i uspostavljanje saradnje između strana potpisnica, a sve u svrhu unapređenja jednakog pristupa kvalitetnom i inkluzivnom obrazovanju sve djece na prostoru Tuzlanskog kantona.

 


Izvor: Medira Čulum