Aktuelnosti

Pregleda: 1218

Počelo polaganje Eksterne mature u srednjim školama

26.5.2022.

Danas, 26.05.2022.godine, sa početkom u 10.00 časova počelo je polaganje Eksterne mature u svim srednjim školama Tuzlanskog kantona. Učenici su polagali Integralni test kao jednu provjeru općeg znanja iz zajedničkih maturalnih oblasti koje su učenici izučavali u toku svog srednjoškolskog obrazovanja. Za polaganje Integralnog testa prijavljeno je 2543 učenika sa područja našega Kantona, kao i 13 učenika koji su srednju školu završili izvan našeg Kantona, a izrazili su namjeru da u sljedećoj akademskoj godini upišu neki od fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Kao i prošle godine, rezultati polaganja mature će se vrednovati prilikom upisa učenika na Univerzitet u Tuzli.

Pored polaganja Integralnog testa, učenici će u okviru ovoga roka, tj. do 13. juna, polagati maturalne ispite iz još dva općeobrazovna predmeta koja su bili najzastupljeniji s obzirom na njihovo upisano obrazovno područje, odnosno shodno njihovim izbornim predmetima.

Pripreme za provođenje mature su veoma dobro odrađene, tako da je u svim školama, u isto vrijeme i bez ikakvih problema provedeno polaganje Integralnog testa. Za provođenje ovog procesa bilo je angažovano 40 testatora i 86 dežurnih nastavnika. Ove godine, polaganje mature je održano u zajedničkim prostorijama škola (u školskim salama) kao i amfiteatrima na pojedinim fakultetima Univerziteta u Tuzli. Također, važno je naglasiti da je današnje polaganje mature provedeno uz online video nadzor, što je u svakom slučaju značajno povećalo nivo transprentnosti i vjerodostojnosti (akreditiranosti) samog procesa ("var soba").

 

U narednim danima će se pristupiti obradi urađenih testova učenika, nakon čega će rezultati testiranja, preko online platforme OPIS, biti postavljeni i dostavljeni svim srednjim školama, odnosno njihovim učenicima.