Aktuelnosti

Pregleda: 324

Drugi dan testiranja u okviru polaganja Eksterne mature u srednjim školama

7.6.2022.

Danas, 07.06.2022.godine, sa početkom u 10.00 časova nastavljeno je polaganje Eksterne mature u svim srednjim školama Tuzlanskog kantona. Učenici su testirani iz sljedećih maturalnih oblasti: Biologije, Filozofije, Historije, Matematike i Njemačkog jezika. 

Pored učenika srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona, testiranju iz pojedinih maturalnih oblasti pristupili su i učenici koji su srednju školu završili izvan našeg Kantona, a izrazili su namjeru da u sljedećoj akademskoj godini upišu neki od fakulteta na Univerzitetu u Tuzli.

Sva testiranja u gotovo svim škoama su počela u 10.00 časova, sa nekim manjim zakašnjenjima u pojedninim školama,  (do 10 minuta), zbog određenih organizacionih problema (kolizija nastave na univerzitetu i testiranja u okviru mature), ali to nije uticalo na regularnost provođenja samog procesa testiranja.

U sklopu današnjeg testiranja bilo je angažovano 44 testatora i 62 dežurna nastavnika. Kao i prvog dana polaganja mature, i ovoga puta, testiranje je vršeno pod video nadzorom koje je tehnički besprijekorno funkcionisalo.

Danas i sutra će se vršiti  obrada urađenih testova učenika od strane maturalnih komisija, nakon čega će rezultati testiranja, preko online platforme OPIS, biti postavljeni i dostavljeni svim srednjim školama, odnosno njihovim učenicima.